Log In

Szereg ważnych ustaw, rocznice historyczne, wybory parlamentarne. Sejmowe podsumowanie 2019 r.

Sejmowy rok 2019 obfitował w ważne wydarzenia polityczne, dyplomatyczne i historyczne. Dorobek minionych 12 miesięcy to nie tylko szereg ustaw mających wpływ na życie Polaków, ale także spotkania międzynarodowe na szczeblu regionalnym i europejskim oraz ważne rocznice. 2019 był również rokiem wyborczym. W listopadzie zakończyła się VIII i rozpoczęła IX kadencja Sejmu. Poniżej krótki przegląd najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy. 

Styczeń:

Jedną z pierwszych ustaw przyjętych przez parlament w 2019 r. była uchwalona 31 stycznia ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, tzw. Mama 4 plus. Przyznała ona prawo do świadczenia w wysokości najniższej emerytury matkom, które wychowując co najmniej czworo dzieci, nie zdołały wypracować choćby minimalnej emerytury. Posłowie podjęli też uchwałę o uczczeniu 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego

Luty:

10 lutego 1919 r. swoje obrady zainaugurował Sejm Ustawodawczy – pierwszy wybrany w powszechnych wyborach parlament II Rzeczypospolitej. Sejm III Rzeczypospolitej uczcił ten jubileusz organizując uroczysty koncert w Teatrze Wielkim. W Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się też konferencja naukowa poświęcona dorobkowi Izby wybranej przed stu laty.

7 lutego zmarł były premier, były poseł Jan Olszewski. W uroczystościach pogrzebowych w Warszawie uczestniczyli liczni reprezentanci Sejmu z marszałkiem Markiem Kuchchińskim.

W lutym w Warszawie po raz pierwszy obradowało powołane do życia w poprzednim roku Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Gruzja.

Od lutego gmach Sejmu jest obecny na internetowej platformie Google Arts And Culture. Dzięki temu możliwe jest wirtualne zwiedzanie budynków parlamentu oraz oglądanie części sejmowych muzealiów.

Marzec:

W marcu posłowie wysłuchali tzw. expose ministra spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przedstawił Izbie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Wysłuchali jej prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. 

Kwiecień:

Kwiecień przyniósł Polakom szereg ważnych społecznie ustaw. Parlamentarzyści zdecydowali m.in. o przyznaniu 13. emerytury wszystkim uprawnionym do otrzymywania tego świadczenia. Sejm rozszerzył też obowiązywanie rozpoczętego w 2016 r. programu Rodzina 500 plus na każde z dzieci w rodzinie.

W ramach pielęgnowania pamięci o wielkich postaciach historycznych związanych z Sejmem 25 kwietnia zainaugurowano galerię popiersi marszałków Sejmów I Rzeczypospolitej. Jako pierwsze odsłonięte zostały rzeźby współtwórców Konstytucji 3 Maja Stanisława Małachowskiego, marszałka konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałka Sejmu Czteroletniego oraz Kazimierza Nestora Sapiehy, marszałka konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Maj:

Maj jest szczególnym miesiącem dla Straży Marszałkowskiej. W 2019 r. funkcjonariusze tej najmłodszej służby mundurowej stojącej na straży bezpieczeństwa Parlamentu po raz pierwszy obchodzili swoje święto. Przypada ono 20 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy regulującej funkcjonowanie formacji. 3 maja funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej uczestniczyli w defiladzie „Silni w sojuszach” z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W pierwszych dniach maja 10 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, świętowało 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednym z tych państw była Litwa. Z tej okazji 9 maja litewski parlament zebrał się na specjalnym rocznicowym posiedzeniu, którego jednym z gości był marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 

W tym miesiącu Sejm przyjął też ustawę powołującą Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych dzięki której przywrócone zostaną zlikwidowane połączenia w wykluczonych dotąd komunikacyjnie miejscowościach.

Czerwiec:

W czerwcu po raz czwarty do Warszawy przyjechali przewodniczący szefowie ciał ustawodawczych z naszego regionu. W dniach 4-5 czerwca w Sejmie obradował Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2019. W tegorocznym spotkaniu przypadającym w 30-lecie przemian demokratycznych w Europie Środkowej uczestniczyli byli działacze opozycji demokratycznej z państw b. Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier i b. ZSRR. 

Kolejnym ważnym jubileuszem przypadającym w 2019 r. było 450-lecie Unii Lubelskiej. Główne obchody odbyły się 30 czerwca w Lublinie, a uczestniczyli w nich m.in. marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący litewskiego Seimasu Viktoras Pranckietis, a także premier Mateusz Morawiecki.

Lipiec:

1 lipca w Sali Kolumnowej marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył swojemu litewskiemu odpowiednikowi Viktorasowi Pranckietisowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany przez Prezydenta RP w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy parlamentarnej oraz przyjaznych stosunków między obu państwami.

Wśród ustaw uchwalonych przez Sejm w lipcu do najważniejszych należy ta zwalniająca z podatku PIT osoby do 26. roku życia

31 lipca posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę upamiętniającą 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa najwyższy hołd i wyraża szacunek dla wszystkich bohaterów Powstania Warszawskiego, zarówno żołnierzy walczących na barykadach, jak i mieszkańców stolicy, którzy stracili życie w czasie starć zbrojnych” – napisali posłowie w dokumencie.

Sierpień:

Sierpień przyniósł zmianę na stanowisku marszałka Sejmu. Marka Kuchcińskiego zastąpiła Elżbieta Witek.

30 sierpnia Izba po raz kolejny zdecydowała o obniżeniu podatków. Pierwsza stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) spadła z 18 do 17%.

Tego samego dnia posłowie upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. „II Wojna Światowa spowodowała bezmiar ludzkich cierpień. Polska była krajem gdzie skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury, ale również w strukturze społecznej była ogromna. Polacy poddani zostali licznym represjom takim jak egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miało to miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec jak i Związku Sowieckiego” – głosi tekst przyjętej przez Sejm uchwały.

Wrzesień:

1 września, w 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę Marszałek Sejmu na zaproszenie przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schäuble udała się z wizytą do Berlina. W stolicy Niemiec Elżbieta Witek uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych w Berlińskiej Katedrze oraz na Askanischer Platz, w miejscu, w którym stanie pomnik polskich ofiar niemieckiego nazizmu.

Jak co roku we wrześniu w Krynicy odbyło się Forum Ekonomiczne. Tradycyjnie jego częścią była konferencja Europa Karpat, w której uczestniczyła Marszałek Sejmu.

11 września Sejm zapoznał się z raportem Komisji Śledczej badającej nieprawidłowości przy poborze podatku VAT i akcyzowego w latach 2007-2015.

18 września marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła nadany przez Prezydenta RP Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi.

30 września zmarł Kornel Morawiecki. Poseł, marszałek-senior Sejmu VIII kadencji, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”. 

Październik:

5 października Polska pożegnała Kornela Morawieckiego. Dzień wcześniej trumnę z ciałem wystawiono w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie wszyscy chętni mogli oddać Mu hołd. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Marszałek Sejmu.

9 października zmarł prof. Jan Szyszko. Wieloletni poseł, minister środowiska, nauczyciel akademicki. Uroczystości pogrzebowe z udziałem najwyższych rangą władz państwowych, w tym marszałek Sejmu Elżbiety Witek, odbyły się 16 października.

13 października w wyborach parlamentarnych wybrano skład Sejmu i Senatu. Wyborcy zdecydowali, że w Sejmie IX kadencji 235 mandatów poselskich przypadło Prawu i Sprawiedliwości, 134 reprezentantów ma Koalicja Obywatelska, z list SLD wybrano 49 posłanek i posłów, PSL – Koalicja Polska ma 30 przedstawicieli, 11 posłów wprowadziła do Sejmu Konfederacja, a jednego – Mniejszość Niemiecka. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,74 proc.

Podczas ostatniego posiedzenia w VIII kadencji, 16 października, Sejm wysłuchał sprawozdania z prac komisji śledczej badającej działania organów państwa wobec piramidy finansowej Amber Gold.

Listopad:

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu. Inauguracyjne posiedzenie otworzył marszałek-senior Antoni Macierewicz. Marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek,uzyskując poparcie 314 posłów. „Zrobię wszystko ze swojej strony, żebyśmy w tej Izbie w sposób godny, spokojny i rozważny mogli prezentować swoje stanowiska” – zapowiedziała marszałek Sejmu, dziękując Izbie za wybór. Sejm zdecydował również, że w Prezydium Sejmu zasiądą wicemarszałkowie: Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.

19 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił Sejmowi program działania swojego rządu (expose). Tego samego dnia posłowie udzielili Radzie Ministrów wotum zaufania.

Grudzień:

12 grudnia Sejm uchwalił ustawę Mały ZUS Plus. Nowe przepisy poszerzają już obowiązujące ułatwienia i umożliwią przedsiębiorcom płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne.

20 grudnia posłowie w przyjętej uchwale wyrazili uznanie dla Olgi Tokarczuk – laureatki literackiej Nagrody Nobla.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px