Log In

PGNiG: priorytetem bezpieczeństwo energetyczne i wzrost wartości Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie kontynuować strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie podniesienie wartości Spółki. Jednocześnie PGNiG zaangażuje się w budowę gospodarki niskoemisyjnej opartej na zielonej energii.

– Bezpieczeństwo energetyczne kraju i dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego pozostają priorytetem Spółki. Niezmienne są również środki, które prowadzą do jego realizacji: pełne uniezależnienie od rosyjskiego gazu po 2022 roku oraz rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Zasadniczym celem działań Zarządu PGNiG będzie także wzrost wartości Spółki, m.in. poprzez współpracę z podmiotami spoza GK PGNiG oraz wykorzystanie efektów synergii, do których prowadzić ma wzmocnienie zarządzania korporacyjnego w GK PGNiG.

– Grupa Kapitałowa PGNiG ma największą sieć sprzedaży w całej Polsce i jedną z największych baz klientów. Dostarczamy gaz do ok. 7 mln odbiorców, którym możemy zaproponować również inne usługi i produkty tworząc tym samym dodatkowe źródła przychodu – wyjaśnił Prezes PGNiG.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że w procesie transformacji polskiej energetyki gaz ziemny ma do odegrania istotną rolę. Dlatego PGNiG zamierza, między innymi, nawiązać ścisłą współpracę z samorządami, aby rozwijać ciepłownictwo oparte na gazie ziemnym.

Prezes PGNiG dodał, że Spółka już teraz powinna zintensyfikować prace nad technologiami, które będą spełniać wymogi neutralności klimatycznej. Wśród analizowanych i rozważanych przez PGNiG rozwiązań jest m.in. biogaz, paliwo wodorowe oraz fotowoltaika. Przy ich rozwoju Spółka będzie współpracować również z innymi podmiotami.

– Nasze plany związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej zostaną ujęte w zaktualizowanej Strategii GK PGNiG, którą chcemy przedstawić do końca tego roku – zapowiedział Jerzy Kwieciński.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px