Log In

Elektrownie OZE Grupy Energa – FF Czernikowo

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW.

Historia

Farma fotowoltaiczna Czernikowo została umiejscowiona w gminie Czernikowo na obszarze o powierzchni ok. 7,7 ha. O wyborze lokalizacji zadecydowały m.in.: korzystne warunki naturalne, bezpośrednia bliskość do użytkowników końcowych, bliskość do innych źródeł OZE, spójność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przychylność bezpośrednich odbiorców i interesantów Projektu.

Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1 600 gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2. Odpowiada to wielkości kilku boisk do piłki nożnej.

Moc zainstalowana farmy fotowoltaiczna Czernikowo wynosi 3,77 MW. Elektrownia posiada kontenerową stację transformatorową składającą się z rozdzielni niskiego napięcia, komory transformatorów i rozdzielni średniego napięcia z nastawnią oraz przyłącze kablowe podziemne do linii SN 15 kV.

W zgodzie z naturą

Elektrownia jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu. Nie zanieczyszcza powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. Inwestycja przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł energii mając pozytywny wpływ na realizację celów stawianych przez unijne i krajowe polityki dotyczące sektora energetycznego. Szacuje się, że dzięki elektrowni w Czernikowie redukujemy emisję CO2 o około 3100 ton rocznie.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px