Log In

Adam Gawęda wyjaśnia przyczyny swojego odwołania

W przesłanym do mediów oświadczeniu, Adam Gawęda przedstawił swoje stanowisko w związku z jego dymisją z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych.
W miniony piątek premier Mateusz Morawiecki odwołał wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Adama Gawędę, odpowiedzialnego w rządzie za sektor węglowy. Ten śląski poseł, a w poprzedniej kadencji senator PiS, był także pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Przyczyn jego odwołania nie podano. Gawęda odniósł się do nich w swoim oświadczeniu.

„Wicepremier, minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin inaczej niż ja widzi przyszłość sektora oraz rolę, jaką powinno pełnić górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w czasach największego kryzysu od czasów II wojny światowej. Wicepremier poinformował mnie o swoich zamiarach, przedstawił swoje argumenty i dla mnie w tym momencie ten rozdział został zamknięty, bo w górnictwie jest trochę tak, jak w wojsku i z decyzjami przełożonych się nie dyskutuje” – napisał we wtorek odwołany wiceminister.

W kwietniu – jak poinformował Gawęda – zamierzał on przedstawić nowy plan dla górnictwa, wraz ze stworzeniem koncernu energetyczno-paliwowego w postaci narodowych rezerw energii. Instytucją koordynującą opracowanie programu byłby Główny Instytut Górnictwa a jego partnerami: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz czołowa światowa firma konsultingowa.

Zdaniem Gawędy, wobec kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, „trzeba ze zdwojoną siłą szukać rozwiązań pozwalających na przetrwanie tego trudnego okresu”.

„W tym celu zaproponowałem kilka poważnych działań: zmniejszenie okresowe wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału wydobywczego poprzez działania ochronne dla funkcjonujących kopalń oraz przyspieszenie likwidacji części nieprodukcyjnych kopalń będących w strukturach SRK, wprowadzenie nowego programu sprzedażowego, przeprowadzenie procesu konsolidacji polskiego górnictwa” – wyjaśnił Gawęda.

Za najskuteczniejszy instrument ograniczenia importu węgla, zwłaszcza ze Wschodu, b. wiceminister uznał aktywną politykę sprzedażową oraz poprawę efektywności.”Bezpieczeństwo energetyczne, a tym samym i surowcowe, w czasach tak niepewnych nabiera wyjątkowego znaczenia. Kryzys i globalna pandemia musi zmienić dotychczasową politykę Unii Europejskiej” – tłumaczył w oświadczeniu b. wiceminister, opowiadając się za zredefiniowaniem unijnej polityki klimatycznej oraz „zmianą wektorów Zielonego ładu” w kierunku wykorzystywania – obok OZE – także „czystych” technologii węglowych.

„Chciałem, aby w tych kryzysowych czasach stworzyć dla górnictwa takie warunki, aby po kryzysie mogło być filarem narodowej gospodarki. Takie przekonanie leży także u podstaw działań antykryzysowych dla Polski, jakie realizuje premier Mateusz Morawiecki” – zapewnił Gawęda, zapewniając środowisko górnicze, że „nie stchórzył” oraz nie zrezygnował z dążenia do naprawy górnictwa i stworzenia warunków do jego stabilnego funkcjonowania.

Odwołany wiceminister, który odpowiadał w rządzie za górnictwo od lipca zeszłego roku (wcześniej jako wiceminister energii) przypomniał, że był to trudny dla branży okres, obciążony m.in. olbrzymim importem węgla i dramatycznie spadającymi cenami tego surowca. „Z częścią negatywnych zjawisk udało mi się uporać. Po raz pierwszy od lat, w czasie kiedy odpowiadałem za górnictwo, zmalał import rosyjskiego węgla. W spółkach węglowych, zwłaszcza w Polskiej Grupie Górniczej, przygotowałem szereg zmian organizacyjnych i kadrowych, służących poprawie efektywności wydobycia i zwiększeniu sprzedaży” – napisał Gawęda.

W oświadczeniu były pełnomocnik rządu podsumował swoje działania w tej roli – m.in. przegląd posiadanych koncesji kopalń, planowanych do eksploatacji złóż węgla oraz inwestycji w spółkach wydobywczych.

„Uruchomiłem działania ochronne dla pozyskania – a w niektórych przypadkach przejęcia – koncesji przez spółki państwowe. Wspólnie z moimi współpracownikami uruchomiliśmy ważne projekty dla Śląska i Polski. Powołany został m.in. operator rewitalizacji terenów pogórniczych. Został przygotowany i wdrożony program naprawy hutnictwa, którego operatorem jest spółka Węglokoks. Powołany przeze mnie zespół przygotował plan +Śląskiego ciepła+, w którym spółki ciepłownicze przeprowadzą konsolidację ciepłownictwa w regionie” – wyliczał.

B. wiceminister podziękował wszystkim „za zrozumienie, ofiarność, górniczą solidarność i stosowanie się do wszelkich poleceń” w dobie zagrożenia koronawirusem. „Będę dalej ciężko pracował na rzecz Polski i Śląska! Całe moje życie związałem z górnictwem oraz z moją małą, śląską ojczyzną i nadal będę im służył swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie wyobrażam sobie innego życia” – zakończył Adam Gawęda, który pozostaje posłem PiS.

źródło: CIRE

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px