Log In

Columbus Energy i Geotrans chcą razem inwestować w fotowoltaikę

Firmy Columbus Energy i Geotrans 7 kwietnia 2020 r. podpisały list intencyjny w sprawie wstępne warunków współpracy w realizacji instalacji fotowoltaicznych.
Sygnatariusze listu intencyjnego zamierzają współpracować w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych, zamkniętych składowiskach odpadów oraz na obiektach oczyszczalni ścieków. Są to miejsca prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę Geotrans.

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji, Columbus Energy będzie odpowiedzialny za wykonanie analiz technicznych projektów fotowoltaicznych i pozyskanie niezbędnych dokumentów oraz pozwoleń, a także będzie ich generalnym wykonawcą.

Finansowanie prac deweloperskich oraz budowę farm mają zapewnić obie strony w proporcjach i zasadach uzgodnionych na dalszych etapach prac. 

List intencyjny przewiduje, że we wczesnym okresie spółce Geotrans może przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a udział kapitałowy w projektach nastąpi w kolejnych etapach, gdy współpraca osiągnie odpowiednią skalę.Strony planują wykonać dwie instalacje pilotażowe, po jednej na terenach zrekultywowanych i na obiekcie oczyszczalni ścieków. Uruchomienie prac nad projektami planowane jest najpóźniej w maju 2020 roku.

Columbus Energy działa w segmencie fotowoltaicznych instalacji domowych i biznesowych dla odbiorcy końcowego. Spółka inwestuje też w projekty dużych farm fotowoltaicznych. Natomiast Geotrans zajmuje się zbierania oraz przetwarzania odpadów, a także rekultywacją terenów 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px