Log In

Trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe ws. projektu ustawy znoszącego obligo giełdowe na energię elektryczną

Pod koniec stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, znoszący tzw. obligo giełdowe na energię elektryczną. Konsultacje w tej sprawie potrwają do 25 lutego.

Intencją Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, dlatego też, do aktywnego udziału w nich zaproszeni są wszyscy uczestnicy sektora energetycznego oraz inne zainteresowane podmioty.

Przypomnijmy, że 26 stycznia br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UD162 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), znoszący tzw. obligo giełdowe na energię elektryczną. Propozycje przedstawione  w projekcie są  wynikiem prac  rządowego zespołu ds. transformacji górnictwa.

Projekt ustawy obejmuje  w szczególności propozycję uchylenia art. 49a w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Zniesienie obliga giełdowego na energię elektryczną ma na celu zapewnienie swobody funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px