Log In

Strategiczna i innowacyjna inwestycja na Pomorzu

Systemy magazynowania energii i moduły bateryjne – w Gdańsku powstanie najnowocześniejszy zakład produkcyjny i centrum badawczo-rozwojowe. Wartość inwestycji firmy Northvolt to blisko 200 mln USD. W nowym zakładzie i centrum badawczym pracę znajdzie nawet 500 osób. W wideokonferencji poświęconej inwestycji na Pomorzu wziął udział premier RP Mateusz Morawiecki.

– Chciałbym bardzo podziękować inwestorowi za decyzję dot. umiejscowienia inwestycji w Polsce 

– powiedział na początku swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki. 

– Staramy się uczynić z naszego kraju hub przemysłowy. I to w ostatnich kilku latach nam się udaje. Zdajemy sobie sprawę, że jest potrzeba dobrego systemu edukacji i kształcenia. Z powodzeniem udaje nam się to realizować.

W trudnych czasach epidemii przyciąganie nowych inwestycji jest szczególnie ważne. Dzięki temu możemy pozyskiwać nowe kompetencje i miejsca pracy. Tworzą się też nowe powiązania i relacje polskich firm z zagranicznymi 

– dodał Prezes Rady Ministrów.
 

Innowacje i nowe miejsca pracy w Gdańsku

Northvolt to szwedzka firma założona w 2016 roku w Szwecji przez Petera Carlssona i Paolo Cerrutiego – byłych wiceprezesów Tesli. Przedsiębiorstwo produkuje nowoczesne systemy zasilania bateryjnego. Firma działa już Polsce. Teraz zapowiada ekspansję. Na Pomorzu, w Gdańsku  

wybudowany zostanie nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny oraz centrum badawczo-rozwojowe modułów bateryjnych, systemów magazynowania energii oraz procesów i technologii produkcyjnych.
 

– Polska spółka jest ważną częścią integracji wertykalnej budowanego łańcucha wartości Northvolt 

– powiedział Robert Chryc Gawrychowski, Prezes Northvolt Poland. 

Jak dodał: 

– Tworzone w Gdańsku systemy magazynowania energii, będą wspierać globalnych, europejskich i krajowych partnerów w zakresie transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce i społeczeństwu. Warto także podkreślić innowacyjny i strategiczny charakter tej inwestycji dla Polski i bezprecedensowy w regionie Pomorza.

W gdańskim zakładzie Northvolt pracę będzie mogło znaleźć nawet 500 osób. Produkcja w zakładzie na Pomorzu ma ruszyć w 2022 roku. 

Polskie wsparcie dla wielomilionowej inwestycji

Polska przyciąga nowych inwestorów – w tym zagranicznych – dobrym systemem regulacji, wsparciem np. w ramach grantów, ale też dopasowaniem kompetencji, wykształcenia, doświadczenia do zmieniającego się oblicza przemysłu.

Wartość inwestycji na Pomorzy to 200 mln USD. Na budowę zakładu i centrum badawczo-rozwojowego Northvolt otrzymał wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” firma otrzymała rządowy grant. Pozytywną decyzję dla wsparcia  inwestycji wydała także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 

Dobre wyniki polskiej gospodarki w trudnych czasach

W grudniu 2020 r. produkcja przemysłowa w Polsce była o 11,2 proc. większa w porównaniu do roku ubiegłego.

– To fenomen na skalę europejską. Dzięki temu udaje się bronić miejsca pracy w dobie koronawirusa 

– powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mimo trudnych czasów pandemicznych Polska może pochwalić się wysoką wiarygodnością finansową i niskim ryzykiem fiskalnym. PKB w kraju spadło jedynie o 2,8 proc. Mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Środki pomocowe dla branż dotkniętych pandemią stanowią ponad 9,0 proc. naszego PKB. To trzeci najlepszy wynikiem wśród krajów Unii. 

Dobrą ocenę polskiej gospodarce wystawiają Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Komisja Europejska. MFW podkreśla, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło polskiemu rządowi przygotowanie skutecznej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px