Log In

Elektrociepłownia Nowa Czechnica

Elektrociepłownia zastąpi tą, która obecnie działa w Siechnicach. Ciepło z nowego źródła popłynie do mieszkańców gminy Siechnice i południowo-wschodniego Wrocławia. 
Dotychczas dostarczane do ich mieszkań ciepło powstawało w starej elektrociepłowni węglowej. Nowa ma być niskoemisyjna: paliwem, z którego powstanie ciepło, będzie gaz.1 marca 2021 r. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podjął decyzję o warunkowej akceptacji wyboru oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz o wyrażeniu zgody na warunkowe zawarcie umowy z ww. konsorcjum.Wyrażona zgoda wejdzie w życie i umowa zostanie zawarta po spełnieniu określonych warunków, w tym pod warunkiem przyznania Spółce decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, w tym m. in. Walnego Zgromadzenia.Wartość oferty na budowę elektrociepłowni wynosi ok. 1 miliarda 159 mln zł netto, a wartość powiązanej umowy serwisowej wynosi ok. 118 mln zł netto.

Nowa Elektrociepłownia Czechnica – kluczowe dane:

Blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepłaMoc cieplna: ok. 320 MWt (dzisiaj 247 MWt)Moc elektryczna: ok. 155-180 MWe (dzisiaj 100 MWe)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px