Log In

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druki nr 916 i 963).

Poseł Krzysztof Tchórzewski przedstawia sprawozdanie komisji.

W imieniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedstawiam sprawozdanie komisji z rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, druk sejmowy nr 916.

Marszałek Sejmu skierowała 10 lutego 2021 r. powyższy projekt ustawy do komisji do pierwszego czytania. Projekt wprowadza rozwiązania mające się przyczynić do usprawnienia procesów inwestycyjnych w zakresie dużych, strategicznych inwestycji. Ustawa wprowadza możliwość zatwierdzenia decyzji administracyjno-lokalizacyjno-umownych podziałów nieruchomości oraz tych podziałów, co do których ustanowione jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Doprecyzowuje wiele zgłaszanych w trakcie stosowania wątpliwości. Dookreśla sposób korzystania z gruntów tworzących pas drogowy objęty obszarem wodnym lub kolejowym. Rozszerza możliwość stosowania specustawy przesyłowej w odniesieniu do pozwolenia na rozbiórkę. Wprowadza uproszczone postępowanie w przypadku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgody wodnoprawnej czy też decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geodezyjnych. Rozszerza możliwość wejścia na tereny cudzych nieruchomości w celu wykonania prac, pomiarów lub badań. Tak naprawdę przyczynia się ona znacząco do przyspieszenia 24 nowych inwestycji, które są wymienione w załączniku i bez których wdrożenie zielonego ładu w Polsce byłoby praktycznie niemożliwe.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła ten projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r. W trakcie posiedzenia komisji zgłoszone zostały trzy poprawki, które po rozpatrzeniu komisja uwzględniła w swoim sprawozdaniu, druk sejmowy nr 963.

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony do sprawozdania projekt ustawy.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px