Log In

Enea sprzedała swoje udziały w spółce PGE EJ 1

Po podpisaniu listu intencyjnego, który uruchomił proces negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce odpowiedzialnej za projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, udziałowcy zawarli umowę sprzedaży ze Skarbem Państwa. Na jej mocy Skarb Państwa przejmie udziały w PGE EJ 1 o łącznej wartości 531,3 mln zł. Enea otrzyma 53,1 mln zł.

Umowę podpisali: w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów – Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz przedstawiciele wszystkich udziałowców w spółce PGE EJ 1: PGE, Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron. Wartość transakcji wynosi 531,3 mln zł. Enea, z 10% udziałem w spółce atomowej, otrzyma 53,1 mln zł.

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 oznacza przejęcie przez stronę rządową całości inwestycji w pierwszą polską elektrownię jądrową. Ten nowy kierunek działania pozwoli projektowi przyspieszyć, jednocześnie otwiera spółkom energetycznym nowe możliwości inwestowania w rozwój odnawialnych źródeł energii. Taki kierunek obrała Grupa Enea, która przygląda się rynkowi i poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych w zakresie projektów wiatrowych i z segmentu fotowoltaiki oraz wykorzystania nowych technologii.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px