Log In

Unijne dotacje na lokalne projekty energetyczne

Do 31 maja można składać wnioski o przyznanie dotacji z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na koncepcje transformacji energetycznej miast. Dofinansowanie każdego z projektów wyniesie 60 tys. euro.

Wnioski mogą składać gminy, władze lokalne, zrzeszenia lokalne, lokalne podmioty publiczne obejmujące gminy lub władze lokalne z państw członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają politycznie zatwierdzony plan ws. klimatu i energii.

W ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego sfinansowane mogą być techniczne studia wykonalności, analizy rynku, analizy zainteresowanych podmiotów, analizy o charakterze: prawnym, ekonomicznym, finansowym oraz analizy ryzyka.

Projekty konkursowe będą oceniane na podstawie wielkości inwestycji, oszczędności energii, struktury zarządzania i zaangażowania zainteresowanych instytucji. Jednym z warunków uzyskania dotacji jest zgoda na monitorowanie inwestycji przez dwa lata.

Organizatorzy naboru wybiorą 26 projektów z państwa Europy Środkowo-Wschodniej, 24 z państw skandynawskich i państw zachodnioeuropejskich, 19 z państw położonych w Europie Południowej; łącznie 69 koncepcji inwestycyjnych.

Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości w sierpniu br.

Europejski Instrument Miejski (European City Facility, EUCF) powstał by wspierać transformację energetyczną miast i w tym celu umożliwia gminom oraz władzom lokalnym pozyskiwanie środków finansowych na rozwój koncepcji inwestycyjnych dot. przeprowadzania zadań wytyczonych w ich planach działania na rzecz energii i klimatu. Finalnym celem Instrumentu jest stworzenie pokaźnej bazy projektów inwestycyjnych w obszarze zrównoważonej energii w europejskich gminach. (pap/Serwis Samorządowy)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px