Log In

OPOS: potrzebne są zmiany w przepisach o elektrowniach wiatrowych

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) apeluje o zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które pozwolą na stawianie budynków mieszkalnych w ich sąsiedztwie.  

OPOS nawołuje do nowelizacji „restrykcyjnych przepisów”, dotyczących lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Porozumienie wnosi o zmniejszenie wymaganej odległości lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych oraz o wydłużenie terminu przewidzianego dla prowadzenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych.

„Ostatnia zmiana ww. ustawy objęła m.in. wydłużenie terminu przewidzianego do uchwalania planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. z 36 miesięcy do 72 miesięcy (art. 15 ust. 8 ww. ustawy). Ta zmiana ustawy nie objęła swoim zasięgiem wydłużenia terminu przewidzianego dla prowadzenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 2 ww. ustawy)” – głosi stanowisko OPOS.

Porozumienie zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym brakuje  możliwości sytuowania zabudowy mieszkaniowej w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając  w to elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami.

„Z uwagi na średnią wysokość całkowitą elektrowni wiatrowych na poziomie 150-200 m, w promieniu 1,5-2,0 km od pojedynczej elektrowni wiatrowej, nie ma możliwości lokalizowania zabudowań mieszkaniowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy” – czytamy.

W stanowisku OPOS zaznaczono, iż wiele elektrowni wiatrowych powstało jeszcze przed wejściem w życie ustawy ich dotyczącej, co sprawiło, że są one zlokalizowane w bardzo bliskiej odległości od istniejących zabudowań mieszkalnych. Oznacza to, że w sąsiedztwie tych elektrowni nie ma możliwości zagęszczenia istniejącej zwartej zabudowy miejscowości.

„W związku z tym, iż w skali całego kraju większość inwestycji realizowana jest w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, a nie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obecna sytuacja prawna uniemożliwia całkowicie budowę obiektów o funkcji mieszkalnej na ogromnym areale, w tym na terenie całych miejscowości” – oświadczyło Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.(pap/Serwis Samorządowy)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px