Log In

Niemal 820 km tras dla rowerzystów

Choć miejscami zima wciąż o sobie przypomina, to pogoda w Polsce staje się z każdym dniem coraz bardziej wiosenna. Wielkimi krokami zbliża się też majówka, kiedy jak co roku wiele osób zdecyduje się na krótsze lub dłuższe wycieczki rowerowe. Niektóre szlaki przebiegać będą także wzdłuż dróg krajowych. GDDKiA zarządza trasami dla rowerzystów o łącznej długości 817,8 km. 

Na tę liczbę składa się m.in. 244 km wydzielonych ścieżek rowerowych, z czego 127,3 km znajduje się w obrębie miast, a 116,6   km poza miastami. Jednośladem można się także komfortowo poruszać po wspólnych ciągach pieszo-rowerowych. GDDKiA zarządza niemal 574 km takich tras, z czego 164,6 km znajduje się w miastach, a 409,2 km poza nimi. 

Rowerowa Wielkopolska 

Najwięcej wydzielonych ścieżek rowerowych w obrębie miast (32,4 km) znajduje się w woj. mazowieckim oraz podlaskim (27 km). Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę także ciągi pieszo-rowerowe, to na pierwsze miejsce z 54,8 km tras (3,7 km ścieżek rowerowych i 51 km ciągów pieszo-rowerowych) wysuwa się woj. wielkopolskie. Na drugim miejscu jest Mazowsze (łącznie 53,7 km tras), a na trzecim Pomorze (18 km ścieżek rowerowych i 14,1 km ciągów pieszo-rowerowych). Podlasie plasuje się tuż za podium z łączną liczbą 31,1 km tras dla rowerzystów. 

Wielkopolska dominuje też pod względem liczby tras zlokalizowanych poza miastami. Jest to ponad 157,4 km, z czego 19 km stanowią wydzielone ścieżki rowerowe. Na drugim miejscu ponownie znajduje się Mazowsze (14,4 km ścieżek rowerowych i 54 km ciągów pieszo-rowerowych), a na trzecim woj. opolskie, w którym zlokalizowanych jest 48,8 km tras przeznaczonych dla rowerzystów (w tym prawie 17 km wydzielonych ścieżek). 

Mazowsze: 34,5 km tras rowerowych w ciągu dróg ekspresowych 

Zgodnie z przepisami rowerzyści nie mogą korzystać z jezdni dróg ekspresowych ani autostrad, choć niestety zdarzają się takie przypadki. Wzdłuż „ekspresówek”, szczególnie w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, można znaleźć trasy dedykowane dla rowerów. Choć znajdują się one łącznie w sześciu województwach (podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim, lubelskim i mazowieckim), to zdecydowanie najwięcej (34,5 km) zlokalizowanych jest na Mazowszu.

Mimo, że ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe nie są budowane wzdłuż całych ciągów dróg szybkiego ruchu, to oddanie nowej inwestycji również może poprawić bezpieczeństwo jazdy jednośladem. Dawne drogi krajowe uwolnione od ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężarowych, stają się drogami niższej kategorii. To właśnie z nich, a także z dróg serwisowych, coraz częściej i liczniej korzystają rowerzyści. Przy ładnej pogodzie jest ich nawet więcej niż pojazdów mechanicznych. 

Pamiętajmy o bezpieczeństwie 

Największy wpływ na własne bezpieczeństwo mamy my sami. Dlatego przed wyruszeniem w trasę koniecznie zadbajmy o odpowiedni stan techniczny roweru. Upewnijmy się też, że jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany pogody. Pomiędzy rowerzystami a innymi uczestnikami ruchu drogowego często dochodzi do sytuacji konfliktowych. Warto więc również pamiętać o wzajemnej życzliwości i o tym, że nic nie zastąpi na drodze zdrowego rozsądku. 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px