Log In

Debata wysokiego szczebla nt. energii

Andrzej Duda wziął udział w organizowanej przez ONZ debacie wysokiego szczebla na temat energii. W wystąpieniu zapowiedział podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i podkreślił szczególną rolę energetyki wiatrowej. 

Prezydent przyznał podczas debaty organizowanej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że „transformacja energetyczna jest wielkim technicznym i finansowym wyzwaniem dla Polski”, jednak podkreślił, że przyjęta w tym roku polityka energetyczna Polski do 2040 r. nakreśli „jasną wizję” tej transformacji, wytyczając ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Andrzej Duda zaznaczył jednocześnie, że w transformacji Polska „stawia ludzi na pierwszym miejscu i bierze pod uwagę lokalne realia”. Dodał, że nasz kraj jest zainteresowany  „sprawdzonymi i konkurencyjnymi technologiami w energetyce odnawialnej i jądrowej, z gazem ziemnym jako paliwem przejściowym”.

Zapowiedział, że w ramach strategii polska podwoi produkcję energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., a szczególną rolę odgrywać będą odgrywać w tym farmy wiatrowe na Bałtyku. (PAP/prezydent.pl)

Warsaw

Banner 468 x 60 px