Log In

Rekordowe moce przyłączonych instalacji OZE w PGE Dystrybucja w 2021 r.

Liczba instalacji OZE w PGE Dystrybucja podwoiła się w ciągu roku. Województwa Podkarpackie i Mazowieckie odnotowały największą liczbę prosumentów.

Zmiana europejskich trendów energetycznych prowadzi do przyspieszonego odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE. Zielona energia przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych oraz nie wpływa na degradację terenów sektora wydobywczego. Zastosowanie alternatywnych źródeł energii przynosi również wiele korzyści ekonomicznych, zwłaszcza w obliczu drastycznych wzrostów cen na światowych rynkach energetycznych.

Przedstawione argumenty, jak i niepewna sytuacja geopolityczna wywołana, przez agresję Rosji na Ukrainę  zmuszają Unię Europejską oraz rządy narodowe do daleko idącej dywersyfikacji źródeł paliw. Korzyści z produkcji zielonej energii dostrzegają również prosumenci. Skala zainteresowania instalacjami OZE w ostatnich latach w Polsce jest ogromna.

– W poprzednich latach obserwowaliśmy duży wzrost zainteresowania naszych Odbiorców alternatywnymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej, zwłaszcza mikroinstalacjami fotowoltaicznymi – mówi Jarosław Kwasek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja. – W samym 2020 roku podłączono aż 10 razy więcej instalacji, w stosunku do roku 2018.

Miniony rok całkowicie zdeklasował lata poprzednie. Wydane przesz Spółkę warunki przyłączenia  instalacji otrzymało ponad 157 tys. Odbiorców, co podwaja liczbę dotychczasowych prosumentów w sieci PGE Dystrybucja. Przyłączonych przed końcem roku zostało niewiele mniej, bo ponad 141 tys. mikroinstalacji.

instalacje-oze-w-pge-dystrybucja.png

– W roku 2021 przyłączyliśmy do sieci PGE Dystrybucja blisko 1 GW mocy pochodzącej z OZE podwajając liczbę naszych prosumentów. Dalszy, tak dynamiczny rozwój zielonej energii wymaga bezwzględnej modernizacji sieci przesyłowej, na którą Spółka zabezpieczyła ogromne środki finansowe na najbliższe lata– dodaje Jarosław Kwasek.

Najwięcej, bo prawie 30 tys. przyłączy o łącznej mocy ponad 194 MW, zostało wykonanych w oddziale Rzeszów. Kolejno uplasował się oddział Warszawa – ponad 26 tys. instalacji o mocy 199,5 MW i oddział Łódź – ponad 24 tys. instalacji o mocy 191,8 MW.

Sieć Spółki w ubiegłym roku wzbogaciła się również o 7 elektrowni biogazowych, 3 farmy wiatrowe i 2 elektrownie wodne.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px