Log In

Opracowane nowe wymagania oraz zaktualizowany standard techniczny

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania opracowane wymagania techniczne dotyczące elementów zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz zaktualizowany standard techniczny dotyczący wymagań dla ceramicznych wsporczych izolatorów stacyjnych.

Wytyczne techniczne dla morskiej stacji transformatorowej
(nr kodowy: PSE-WT.WTMST/2021)

Opracowany dokument stanowi zbiór wymagań technicznych i dobrych praktyk inżynierskich odnośnie zalecanych do stosowania rozwiązań dla deweloperów, inwestorów, projektantów, właścicieli i operatorów morskich farm wiatrowych.

W dokumencie opisano morską stację transformatorową, która jest elementem instalacji kompletnej morskiej farmy wiatrowej. Niniejszy dokument pozwala na zapewnienie wsparcia podmiotom uczestniczącym w procesie projektowania, eksploatacji i likwidacji morskiej farmy wiatrowej.

Wymagania zostały opublikowane w języku polskim. W celu uzyskania angielskiej wersji dokumentu prosimy o kontakt na adres: standard@pse.pl.

Wymagania techniczne dla urządzeń stacyjnych wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
(nr kodowy: PSE-WT.WTDUSMFW/2021)

Opracowany dokument określa urządzenia wysokiego napięcia umieszczone po stronie pierwotnej typowej morskiej farmy wiatrowej.

W przygotowanym dokumencie znajdują się wytyczne, zalecenia i kryteria, które należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie typowej morskiej farmy wiatrowej. W opracowaniu przedstawiono również podstawowe wymagania techniczne i funkcjonalne dla urządzeń wysokiego napięcia po stronie pierwotnej w celu zapewnienia ich zgodności z normami międzynarodowymi i dobrymi praktykami.

Wymagania zostały opublikowane w języku polskim. W celu uzyskania angielskiej wersji dokumentu prosimy o kontakt na adres: standard@pse.pl.

Linie eksportowe HVAC do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
(nr kodowy: PSE-TS.LKEM_HVAC.NN.PL/2022v1)

Niniejszy dokument określa zbiór wymagań technicznych i dobrych praktyk inżynierskich jakie powinny spełniać linie kablowe eksportowe prądu przemiennego o napięciu znamionowym 220 i 275 kV i częstotliwości 50 Hz, służące do przesyłu mocy z morskich farm wiatrowych.

Zakres dokumentu obejmuje odcinek morski i lądowy linii kablowej prądu przemiennego.

Wymagania zostały opublikowane w języku polskim. W celu uzyskania angielskiej wersji dokumentu prosimy o kontakt na adres: standard@pse.pl.

Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV
(nr kodowy: PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wsporcze_110_220_400 kV/2022)

Niniejszy dokument określa zbiór wymagań technicznych dla ceramicznych wsporczych izolatorów stacyjnych (jedno- lub wieloczłonowych), przeznaczonych do napowietrznych stacji elektroenergetycznych o znamionowym napięciu przemiennym 110 kV, 220 kV lub 400 kV, zlokalizowanych na wysokości do 1000 m nad poziomem morza.

Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr kodowym: PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wsporcze_110_220_400 kV/2014.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px