Log In

4,7 mld zł na infrastrukturę potrzebną do budowy elektrowni atomowej

Około 4,7 mld zł zostanie zagwarantowanych w programie wieloletnim na przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych towarzyszących budowie elektrowni Lubiatowo-Kopalino w woj. pomorskim – podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, który trafił na Komisję Prawniczą.

„Zagwarantowanie środków na przygotowanie i realizację inwestycji przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (ok. 900 mln zł), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (ok. 1 mld zł) oraz spółkę PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie (ok. 2,8 mld zł) – zostaną zabezpieczone w przygotowywanym aktualnie przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej programie wieloletnim regulującym kwestię wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” – czytamy w OSR do projektu.

Program będzie całościowo regulować kwestię inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Ujęcie inwestycji przygotowywanych i realizowanych przez wszystkie ww. podmioty w jednym programie uznać należy za niezbędne ze względu na ich powiązanie ze sobą oraz koniecznością określenia podmiotu koordynującego, którym powinien być pełnomocnik (podmiot, który odpowiedzialny jest za wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach przygotowujących i realizujących kluczowe inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej).

Ponadto – jak podkreślono – wprowadzenie inwestycji do jednego programu pozwala na ich uniezależnienie od innych, niezwiązanych z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, inwestycji regulowanych w obowiązujących lub przygotowywanych programach, dotyczących np. budowy dróg czy połączeń kolejowych, oraz większą elastyczność w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do programu (np. dodania kolejnych inwestycji).

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących jest przyśpieszenie realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ograniczenie  kosztów inwestycji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe.

zdjęcie: elektrownia jądrowa w Żarnowcu – budowa

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px