Log In

Prosument

Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji…

  • Published in OZE

Prosumenci w Sejmie

Posiedzenie Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej (25.02.16) – Raport Federacji Konsumentów w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej oraz propozycje…

  • Published in OZE

Warsaw

Banner 468 x 60 px