Log In

II czytanie na 44 posiedzeniu Sejmu – druk 946- pytania posła Krzysztofa Gadowskiego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy zapewnienia pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także uzupełnienia i wdrożenia dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektyw dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Projekt ustawy wprowadza też znaczne ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci a także odnosi się do zasady tzw. unbundlingu czyki rozdziału działalności dystrybucyjnej.

Warsaw

Banner 468 x 60 px