Log In

Minister Tchóżewski na posiedzeniu Komisji ESK w dniu 9.12.15.

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyła informację na temat planowanych działań w zakresie polityki energetycznej państwa, rynków energii, surowców energetycznych i paliw oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Informację przestawili: minister energii – Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Henryk Baranowski.
Minister Krzysztof Tchórzewski poinformował o kompetencjach nowego resortu i planowanej strukturze organizacyjnej oraz przedstawił aktualną sytuację i zamierzenia resortu odnośnie do spółek węglowych. Za najtrudniejszą uznał sytuację JSW S.A., której zobowiązania wynoszą ok. 7,5 mld zł. W spółce podjęto działania mające na celu poprawę kondycji finansowej. Działania te uwzględniają ustalenia zawarte w porozumieniu społecznym ze związkami zawodowymi oraz plan restrukturyzacji finansowej ustalony z wierzycielami spółki. W Kompanii Węglowej S.A. zobowiązania są mniejsze, ale zachwiana została płynność finansowa spółki. Nie ma natomiast zagrożenia przejęcia udziałów, które należą do Skarbu Państwa. Minister poinformował o harmonogramie prac nad Nową Kompanią Węglową, której powstanie planowane jest na przełom I i II kw. 2016 r. Minister odniósł się też do sytuacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., który zachowuje płynność finansową, ale mocno odczuwa załamanie cen węgla. Zarząd spółki podejmuje działania restrukturyzacyjne dla zapewnienia stabilności finansowej. Rozważany jest również scenariusz ewentualnego kapitałowego przejęcia spółki przez spółkę Enea S.A. Minister poinformował również o planach stworzenia strategicznej rezerwy węgla.

cz.1 – plany organizacyjne nowego ministerstwa.

[fvplayer src=”https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchorzewski_1.mp4″ width=”1280″ height=”720″ splash=”https://ml3dmu4ptpha.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_1.jpg”]

cz.2 – o trudnościach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

[fvplayer src=”https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_2-1.mp4″ width=”1280″ height=”720″ splash=”https://ml3dmu4ptpha.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_4.jpg”]

cz.3 – o negocjacjach bankowych w sprawie Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

[fvplayer src=”https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_3.mp4″ width=”1280″ height=”720″ splash=”https://ml3dmu4ptpha.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_3.jpg”]

cz. 4 – gdzie szukać 4 mld. zł. dla Kompanii Węglowej.

[fvplayer src=”https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Krzysztof_Tchórzewski_4.mp4″ width=”1280″ height=”720″ splash=”https://ml3dmu4ptpha.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://naszatve.pl/wp-content/uploads/2015/12/komisja_Henryk_Baranowski_1.jpg”]

 

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px