Log In

Zmiany w zarządzie Taurona

Rada nadzorcza Taurona Polska Energia na posiedzeniu 8 grudnia odwołała prawie cały dotychczasowy zarządu spółki i powołała nowy.
Rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu Taurona Jerzego Kurellę – prezesa zarządu, Piotra Kołodzieja – wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Henryka Borczyka – wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Michała Gramatykę – wiceprezesa zarządu ds. handlowych.

Jednocześnie rada powołała do zarządu Remigiusza Nowakowskiego – powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, Jarosława Brodę – na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Kamila Kamińskiego – na wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Piotra Zawistowskiego – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych.

Ze starego składu zarządu pozostała Anna Striżyk – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Nowo powołany prezes spółki Remigiusz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”.

W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Pionu Rozwoju Taurona oraz Prezesem Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny.

Od 2008 roku związany jest z koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich (aktualnie Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami oraz Prokurent w Fortum Power and Heat Polska, prokurent w spółkach kapitałowych grupy).

W latach 2008 -2012 był odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni.

Od grudnia 2012 roku do sierpnia 2015 roku kierował funkcją biznesową Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, w Dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Od września 2015 roku Head of Production Optimisation, dział Heat Electricity Sales and Solutions.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px