Log In

Polsko-francuskie seminarium na temat procesu licencjonowania elektrowni jądrowej

Doświadczenia w zakresie licencjonowania elektrowni jądrowych były przedmiotem polsko-francuskiego seminarium zorganizowanego w Ministerstwie Gospodarki w dniach 9–10 grudnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krajowych podmiotów, które będą zaangażowane w ten proces.

Ambasador Francji Pierre Buhler podkreślił, że energetyka jądrowa jest technologią przyszłości. Może wesprzeć wzrost gospodarczy i postęp techniczny kraju, a jednocześnie pomóc sprostać celom klimatycznym i środowiskowym, jakie obecnie stawiają przed sobą współczesne państwa. Ambasador zadeklarował, że Francja jest gotowa wspierać Polskę w realizacji programu energetyki jądrowej, również doświadczeniami w zakresie procesu licencjonowania.

panel_0

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej MG, Zbigniew Kubacki zwrócił uwagę, że zostały już podjęte pierwsze prace związane z procesem licencjonowania. Niemniej jednak, jest to faza wstępna, a dalsze prace będą wymagały ciągłego wzmacniania kompetencji oraz podnoszenia efektywności partnerów krajowych. Celem jest zrealizowanie całego projektu w ten sposób, by spełniał najwyższe międzynarodowe standardy.

Maciej Jurkowski, Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazał na istotność współpracy międzynarodowej. Już teraz polski dozór jądrowy, budując swoje kompetencje, korzysta z doświadczeń partnerów z innych państw w ramach współpracy bilateralnej, czy wsparcia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Uczestnicy dwudniowego seminarium mieli możliwość dyskusji nad zagadnieniami bezpośrednio związanymi z licencjonowaniem obiektów jądrowych, jak rola licencjonowania, przygotowanie instytucji dozorowych i rozwój zasobów ludzkich. W rozmowach wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Agencji Atomistyki, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S. A., PGE EJ 1 Sp. z o.o., Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px