Log In

Kolejny etap przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG TERMIKA SA wysłała zaproszenia do złożenia ofert z ceną do wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na „Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań” w Warszawie. Termin składania ofert określono na dzień 15.03.2016.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

ALSTOM Power Sp. z o.o.

ALSTOM (Switzerland) Ltd.

ALSTOM Power O&M

Polimex Energetyka Sp. z o. o.

  1. Konsorcjum:

Ansaldo Energia S.p.A.
SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

General Electric International Inc.

Budimex S.A.

Tecnisas Reunidas S.A.

EXTOR M09 Sp. z o.o.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH („MHPSEG”)

Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. („MHPS”)

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. („MHPSE”)

  1. Konsorcjum:

Siemens Sp. z o.o.
Siemens AG

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px