Log In

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE

Sejm przyjął we wtorek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE; nowela przesuwa o pół roku wejście w życie kluczowej części ustawy regulującej m.in. system wsparcia dla najmniejszych „zielonych” źródeł i kwestii aukcji. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.
Nowelizacja ustawy o OZE, autorstwa grupy posłów PiS przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie tych przepisów ustawy o OZE, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW.

Autorzy projektu, grupa posłów PiS, konieczność odroczenia wejścia w życie IV części ustawy z lutego br. uzasadniała tym, że gdyby tak się nie stało, w systemach wsparcia dla produkcji energii z odnawialnych źródeł, powstałaby luka i po 1 stycznia br. nie byłoby możliwości ich działania.

W maju br. ówczesny resort gospodarki zgłosił potrzebę nowelizacji ustawy z lutego. Środowiska związane z OZE podczas wielomiesięcznych konsultacji krytykowały proponowane przez ministerstwo rozwiązania. W efekcie opóźnień nowelizacja nie została przyjęta. Z tego powodu, a także ze względu na brak rozporządzeń dotyczących m.in. aukcji OZE konieczna byłą bardzo szybka nowelizacja; bez niej bowiem system zielonych certyfikatów przestałby działać, zaś system aukcyjny nie mógłby wejść w życie.

System aukcyjny wprowadzony przez ustawę o odnawialnych źródłach energii miał zacząć działać od nowego roku. Polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty).

Autorzy nowelizacji podkreślali, że dodatkowy czas pozwoli też na przygotowanie przepisów dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie i umożliwi dokończenie w I półroczu 2016 r. inwestycji, których nie zakończono do końca bieżącego roku i które po uruchomieniu w I połowie 2016 r. nadal będą korzystać z zielonych certyfikatów. Ma też dać czas na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych.

Do zaproponowanych przez Sejm zapisów senatorowie przyjęli cztery poprawki, które przede wszystkim doprecyzowują nowelizację ustawy.

Jedna z nich dotyczy mikroinstalacji o mocy do 40 kW, których właściciele, zgodnie z przyjętą nowelizacją, mają zostać objęci systemem bilansowania (tzw. net-meteringu) od 1 stycznia 2016 r. Senatorowie dodali do katalogu przepisów artykuły regulujące zasady wsparcia w systemie bilansowania, na który przejdą z początkiem 2016 r. prosumenci, którzy uruchomili swoje mikroinstalacje przed 2016 r. i którzy wcześniej sprzedawali energię po cenie 80 proc. hurtowej ceny energii.

Kolejna senacka poprawka doprecyzowuje regulację, zgodnie, z którą z początkiem 2016 r. właściciele dużych elektrowni wodnych stracą prawo do korzystania z zielonych certyfikatów, a właściciele instalacji współspalania od 1 stycznia będą mogli otrzymać tylko 0,5 zielonego certyfikatu za każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej.

W trakcie dyskusji posłowie opozycji popierali przyjęcie senackich poprawek; zwracali uwagę przede wszystkim na fakt, że z powodu przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących wsparcia dla najmniejszych producentów energii, wielu tzw. prosumentów (czyli jednoczesnych konsumentów i producentów energii) znalazło się w trudnej sytuacji.

Jak mówił Mirosław Kasprzak (PSL) przygotowywali oni swoje inwestycje (np. panele fotowoltaiczne) w przekonaniu, że przepisy zapewniające im wsparcie, wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Jego zdaniem, przesunięcie postawiło w trudnej sytuacji wiele osób i „powoduje kłopoty energetyki obywatelskiej”.

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że zapisy nowelizacji zakładają rozwój najmniejszych, przydomowych instalacji OZE.

Przypomniał, że w zapisach znalazło się rozwiązanie, dzięki któremu najmniejsi inwestorzy korzystający ze sprzedaży energii po cenie 80 proc. (lub świadectw pochodzenia – w przypadku przedsiębiorców) uzyskają prawo do bilansowania półrocznego i sprzedaży nadwyżek energii po 100 proc. ceny energii z rynku.

Minister podkreślił jednocześnie, że wsparcie ma dotyczyć tych, którzy produkują prąd przede wszystkim na własne potrzeby i tylko w „sytuacjach nadzwyczajnych, nadzwyczajnego nasłonecznienia” mogą go odsprzedawać do sieci. Tymczasem – jak dodał – „sporo osób potraktowało to (produkcję energii z małych źródeł OZE) jako sposób na życie”. Według Tchórzewskiego interwencje w sprawie nowych przepisów to interwencje tych, którzy korzystając systemu wsparcia dla prosumentów chcieli uzyskać dodatkowe dochody.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px