Log In

Terminal Naftowy: już z pozwoleniem na użytkowanie!

Terminal Naftowy w Gdańsku budowany przez PERN „Przyjaźń” S.A. otrzymał  21 grudnia br. pozwolenie na użytkowanie. Realizacja tego strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego państwa obiektu zakończyła się więc w rekordowym tempie 22 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę, zgodnie z  harmonogramem.  Obecnie trwają próby technologiczne.
Pozwolenie na użytkowanie oznacza, że zostały zrealizowane wszystkie prace budowalne i przeprowadzone niezbędne próby mechaniczne „na sucho”. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozruchu technologicznego – już z ropą naftową – polegające na sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności instalacji, aby pod koniec pierwszego kwartału 2016  roku Terminal Naftowy rozpoczął w pełni swoją działalność operacyjną.

– Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę jak ważna to jest inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ropy naftowej dla polskiej gospodarki stąd rekordowe tempo prac, które były prowadzone także w nocy oraz w weekendy.  Warto podkreślić, że tą skomplikowaną pod względem inżynieryjnym inwestycję realizowały, według projektów rodzimych zespołów projektowych, niemal w 100 proc. polskie firmy budowlane, wykorzystując przy tym własne innowacyjne rozwiązania  – mówił Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.

Terminal Naftowy w Gdańsku to kompletny hub morski wyposażony w sześć potężnych zbiorników o poj. 62,5 tys. m sześc. każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy i p.poż (z czterema zbiornikami na wodę 2,5 tys. m sześc. każdy) oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną  AKPiA. Jego budowa kosztowała 412 mln zł, czyli nieco poniżej planowanej wcześniej sumy – 415 mln zł; oszczędności udało się osiągnąć dzięki optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych.

Znaczenie tej inwestycji  zarówno dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju jak i rozwoju polskiej gospodarki i wreszcie dywersyfikacji działalności PERN „Przyjaźń” S.A. – trudno wprost przecenić. Terminal Naftowy zapewni separację wielu gatunków ropy z różnych regionów świata – na które co widzimy dziś bardzo wyraźnie rośnie zapotrzebowanie w rafineriach Orlenu i Lotosu. Terminal ułatwi ich transport, a możliwość kumulacji surowca pozwoli kupować taniej większe partie.  Bliskość rafinerii LOTOSU, Naftoportu oraz dostępność wszystkich rodzajów transportu – z wpięciem w międzynarodową sieć „Przyjaźni”  na czele – kapitalnie poprawi działania operacyjne. Terminal otworzy Polskę na nowe możliwości  tradingowe surowca. Oprócz stosowanych do tej pory szybkich transakcji zakup-transport-sprzedaż – będzie można przeładować surowiec do zbiorników TNG, a po pewnym okresie magazynowania, odsprzedać go dalej z zyskiem do polskiego lub  zagranicznego odbiorcy. Zainteresowanie tego rodzaju działalnością największych światowych potentatów branży – jest ogromne. Dużym ułatwieniem będzie już istniejący na terenie Terminala Wolny Obszar Celny.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px