Log In

Pierwsze filmy sferyczne o projektach Lasów Państwowych

To prawdopodobnie jedyna okazja, żeby zobaczyć z bliska prawdziwą detonację czy jedną z największych w Polsce kaszyc z lotu ptaka. Zastosowane w filmach panoramiczne ujęcia oraz możliwość sterowania obrazem stwarzają niepowtarzalne wrażenie bycia „wewnątrz” oglądanej rzeczywistości.

Przygotowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych filmy promujące projekty Lasów Państwowych to jedne z pierwszych w Polsce produkcji wykonanych w technologii sferycznej. Filmy te nagrywane są za pomocą wieloobiektywowej kamery, która umożliwia rejestrację rzeczywistości w sferze 360°. Za sprawą tej techniki widz może zmieniać kierunek patrzenia (np. spojrzeć w tył, co dzieje się za jego plecami) i wybrać najciekawszy w danym momencie fragment filmu. Tym samym oglądający uzyskuje poczucie obserwowania przedstawionych wydarzeń oczami jego reżysera.

Produkcje sferyczne zazwyczaj ogląda się w specjalnie w tym celu zaprojektowanych okularach, ale jest to możliwe również na komputerze. Korzystając z umieszczonego w lewym górnym rogu panelu nawigacji, dowolnie obracamy kamerą i śledzimy akcję z różnych perspektyw. Obrazy zobaczą także posiadacze smartfonów z aktualną aplikacją YouTube. Wystarczy wówczas poruszać samym telefonem, aby dowolnie dobierać interesujące nas kadry.

[fvplayer src=”https://www.youtube.com/watch?v=yYtcp_uKvWw”]

Filmy prezentują efekty projektów realizowanych w latach 2007-2015 przez Lasy Państwowe: rekultywacji terenów popoligonowych oraz małej retencji nizinnej i górskiej. Pierwszy z nich miał na celu przywrócić zdegradowanym obszarom ich funkcje przyrodnicze i użytkowe. Jego efektem jest udostępnienie ludziom obszarów wykorzystywanych niegdyś militarnie.

Drugi z filmów pokazuje miejsca realizacji projektów małej retencji. Nowo wybudowane lub odnowione obiekty retencyjne służą ograniczaniu negatywnych skutków anomalii pogodowych w lasach – takich jak susze czy gwałtowne wezbrania wód. Podjęte działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę terenów leśnych (ok. 40 mln m3 zretencjonowanej wody), zabezpieczenie szlaków i brzegów strumieni przed erozją, a także odtworzenie zdegradowanych obszarów mokradłowych.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px