Log In

Umowa na budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów podpisana.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz konsorcjum firm w składzie TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A podpisały kontrakt na realizację inwestycji „Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii” (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. Wartość umowy to niemal 285 mln zł.

Kontrakt przewiduje budowę jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. Budowa ma potrwać 30 miesięcy. Planowane uruchomienie instalacji to połowa 2018 r. Moc elektryczna brutto ITPOE (po wybudowaniu jednej linii technologicznej) przy założonej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg, wyniesie 7,87 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji. Zakładana moc cieplna instalacji przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych to 15,4 MWt.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii będzie stanowić podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Rzeszów i zastąpi pracujące obecnie kotły węglowe, które staną się urządzeniami szczytowymi, pracującymi sporadycznie, wyłącznie w okresach największego zapotrzebowania na ciepło w Rzeszowie. Dzięki temu powietrze w mieście będzie czystsze.

Budowa ITPOE jest zatem kolejnym działaniem proekologicznym spółki PGE GiEK na terenie Rzeszowa. Wcześniej w Elektrociepłowni Rzeszów uruchomiony został nowoczesny blok gazowy silnikowy na najczystsze paliwo kopalne oraz specjalistyczne instalacje oczyszczania spalin.

W ITPOE odbywał się będzie proces termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o sprawdzoną i popartą wieloletnim doświadczeniem eksploatacyjnym technologię z zastosowaniem kotła rusztowego. Instalacja będzie spełniała najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej techniki tzw. BAT. ITPOE będzie elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Rzeszowie, a jej budowa wynika bezpośrednio z potrzeb Miasta Rzeszowa w zakresie przetwarzania miejskich odpadów komunalnych. Wydajność instalacji dopasowana została do wielkości i potrzeb tzw. Regionu Centralnego Gospodarki Odpadami uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego i wpisanego do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Odzyskana z odpadów energia zapewni latem ciepło dla przygotowania wody użytkowej dla całego miasta Rzeszowa.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px