Log In

Przegląd strategii Energi do półrocza; możliwe zmiany proinwestycyjne

Przegląd strategii Energi może potrwać do końca pierwszego półrocza – poinformowali przedstawiciele zarządu spółki. Planowane są zmiany proinwestycyjne. Spółka rozważa m.in. budowę nowego bloku w elektrowni Ostrołęka, nie wyklucza akwizycji w segmencie kogeneracji.

„Gdy zarząd się ukonstytuuje w pełnym składzie, po uzupełnieniu o dwóch kolejnych członków, podjęte będą prace nad dostosowaniem strategii grupy do nowej polityki gospodarczej nowego rządu. Na pewno strategia grupy będzie przejrzana, dostosowana. Podejrzewam, że dokonamy zmian proinwestycyjnych” – powiedział dziennikarzom nowy prezes spółki, Dariusz Kaśków. „Zakładam, że przegląd potrwa co najmniej do połowy roku” – dodał prezes.

Wiceprezes spółki Roman Pionkowski poinformował, że Energa jest w trakcie odświeżania modeli inwestycyjnych dla projektów, które wcześniej rozpatrywała. „Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności projekt budowy Ostrołęki. Trudno sobie wyobrazić wariant polityki rządowej, który by się do tego projektu nie odnosił” – powiedział. Prezes dodał, że wypracowanie decyzji w sprawie projektu w Ostrołęce może potrwać co najmniej rok. Wiceprezes pytany, czy do ewentualnej budowy bloku spółka potrzebowałaby partnera, odpowiedział: „Musimy poczekać, aż ustabilizują się poglądy głównego akcjonariusza na politykę dywidendową sektora energetycznego. Mamy możliwości inwestycyjne, ale czy chcielibyśmy je w całości przeznaczyć na inwestycje, mocno redukując dywidendę? Osobiście wątpię”. Dodał, że dla realizacji projektu pożądane byłyby mechanizmy wsparcia. „Ryzyka inwestycyjne byłyby mniejsze, gdyby mechanizmy wsparcia funkcjonowały” – powiedział. Wiceprezes poinformował, że w ramach segmentu wytwarzania spółka myśli też o rozbudowie kaskady Wisły. „To jest projekt, który przerasta nasze możliwości inwestycyjne, więc będziemy szukać partnerów” – powiedział wiceprezes.

Niewykluczone inwestycje w kogeneracji, w tym akwizycje.

„Myślimy poważnie o kogeneracji. Energa nie jest największą spółką energetyczną w kraju, więc raczej upatrujemy swoich szans strategicznych w silnych związkach regionalnych, ze społecznościami lokalnymi. Produkcja energii w skojarzeniu z produkcją ciepła wydaje się obiecującym kierunkiem” – powiedział Pionkowski.

„W tym segmencie możliwe byłyby przejęcia, budowa czy przebudowa ciepłowni na elektrociepłownie, modernizacja elektrociepłowni konwencjonalnych na inne paliwa. Za wcześnie mówić o konkretach” – dodał wiceprezes. Poinformował, że spółka byłaby zwłaszcza zainteresowana akwizycjami w swoim regionie.

Zarząd Energi nie chciał jednak powiedzieć, czy spółka mogłaby np. przejąć jakieś elektrociepłownie od EDF. Według informacji rynkowych EDF przygotowuje się do transakcji sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Grupa ma w portfelu elektrociepłownie w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Zielonej Górze, Toruniu i we Wrocławiu oraz elektrownię w Rybniku. „Na decyzje rządowe czekają inwestorzy zagraniczni, którzy będą weryfikować swoją politykę inwestycyjną i kapitałową w Polsce. Decyzje będą daleko idące w konsekwencjach, zmienią obraz rynku” – skomentował Pionkowski. Przedstawiciele Energi poinformowali także, że grupa chce pozostać wiodącym podmiotem w segmencie OZE i chce utrzymać wiodącą pozycję operatora OSD.

Pytani o zaangażowanie sektora w górnictwo, odpowiedzieli, że energetyka „na pewno nie jest panaceum na wszystkie problemy górnictwa”. „Wydaje się, że długoletni kontrakt na dostawy węgla jest dużą wartością. Nie jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o zużycie węgla, więc na pewno nasze priorytety nie będą wyznacznikiem rozwiązań. Czy połączenia kapitałowe coś załatwiają? Ważne, by bezpieczeństwo energetyczne rozumieć jako niezależność paliwową, a dziś taką niezależność daje nam węgiel” – powiedział Roman Pionkowski.(PAP)

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px