Log In

Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Energii

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 1 stycznia 2016 r. powołała na stanowiska: sekretarza stanu w ministerstwie energii i Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, podsekretarzy stanu w ministerstwie energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtykę. 

Wiceminister Andrzej Piotrowski będzie odpowiadał i nadzorował pion energetyki. Wiceminister Kurtyka natomiast odpowiedzialny będzie za kwestie związane z negocjacjami z UE spraw energetycznych w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej dla energetyki.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px