Log In

Fortum ogłasza wezwanie do sprzedaży 100% akcji DUONu

Grupa DUON podpisała dzisiaj umowę z Fortum Holding BV, zgodnie z którą firma Fortum zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji DUON po cenie 3.85 zł za akcję. Podpisana umowa jest rezultatem prowadzonego przez DUON od końca października ubiegłego roku przeglądu opcji strategicznych, w tym poszukiwania inwestora strategicznego.

Ogłaszającym wezwanie będzie spółka Fortum Holding BV z siedzibą w Amsterdamie, należąca do Grupy Fortum – międzynarodowego koncernu energetycznego, skupiającego swoją działalność przede wszystkim w rejonie krajów nordyckich, w Rosji oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. W Polsce Fortum jest obecne od 2003 roku jako producent energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz dystrybutor ciepła. Poprzez DUON planuje rozwijać swoją działalność w zakresie usług energetycznych na rynku detalicznym w Polsce.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy DUON a Fortum, wezwanie ma objąć 100% akcji DUON. Cena w wezwaniu została ustalona na 3,85 zł za akcję, a więc o 19% więcej niż średnia rynkowa cena akcji w ostatnich 3 miesiącach. Wezwanie będzie zależne od spełnienia dwóch warunków zawieszających – otrzymania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji oraz uzyskania zapisów na co najmniej 51% ogólnej liczby akcji. Zarząd DUON w podpisanej umowie zobowiązał się do współpracy z Fortum w celu zakończenia wezwania z sukcesem.

Fortum uzyskał do tej pory zobowiązania, pod pewnymi warunkami, do złożenia zapisów na około 44% ogólnej liczby akcji DUON od obecnych akcjonariuszy tej spółki, w tym członków Zarządu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px