Log In

Testowy odbiór gazu ziemnego z Terminalu LNG

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polskie LNG S.A oraz PGNiG SA rozpoczynają 7 stycznia 2016 r. testy odbioru gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu do krajowego systemu przesyłowego.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Polskim LNG S.A. a PGNiG SA gaz ziemny zakupiony do rozruchu Terminalu LNG będzie wprowadzony do systemu przesyłowego przez  PGNiG SA

Parametry gazu LNG, który został dostarczony do Terminalu LNG w Świnoujściu i po regazyfikacji zostanie wprowadzony do systemu przesyłowego to:

Metan – 93,02%
Etan – 6,32%
Propan – 0,10%
Azot – 0,56%

Gaz dostarczany do systemu przesyłowego przesyłowej podczas rozruchu Terminalu LNG będzie spełniał wymogi zapisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A., w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn.02.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2014.1059 tekst jednolity), oraz będzie zgodny z Polską Normą PN-C-04752:2011.

Tagged under

1 Comment

Warsaw

Banner 468 x 60 px