Log In

W KW żądają utrzymania poziomu płac

Strona społeczna Kompanii Węglowej skierowała do Państwowej Inspekcji Pracy skargę w sprawie wypłaty 14. pensji w ratach. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy zarządem KW a organizacjami związkowymi zawartym 20 grudnia 2004 r. czternastka za 2015 r. powinna zostać wypłacona do 15 lutego 2016 r. Podział wypłaty na raty nie został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Strona społeczna zwróciła się do PIP o przeprowadzenie kontroli w Kompanii, a argumentując, że terminowe wypłacanie wynagrodzeń jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Równolegle w Kompanii Węglowej toczy się batalia o poziom wynagrodzeń w 2016 r. 16 lutego związkowcy przekazali zarządowi pismo, w którym „na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w związku z utrzymaniem w mocy porozumienia z 17 lipca 2015 r. żądają zachowania w 2016 r. bazowych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Kompanii Węglowej na poziomie 2015 r.”

Strona społeczna oczekuje, że jej żądanie zostanie spełnione do 19 lutego.

Warsaw

Banner 468 x 60 px