Log In

Powrót do dialogu w kompanii węglowej

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to w piątek (4 marca) winny zostać wznowione negocjacje pomiędzy stroną społeczną a zarządem Kompanii Węglowej. Zaproszenie do rozmów ze związkami wystosował nowy prezes KW – Tomasz Rogala.

Jak wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej, termin spotkania podyktowany jest potrzebą rzetelnego zapoznania się z sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, będącą przedmiotem sporu, co pozwoli przedstawić na spotkaniu stanowisko zarządu KW.

– Jesteśmy przekonani, że dialog ze stroną społeczną pozwoli wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie – dodaje Głogowski.

Zaproszenie do rozmów to reakcja na pismo, które kilka dni wcześniej do prezesa Rogali wystosowali przedstawiciele kompanijnych związków zawodowych. związkowcy żądali podjęcia działań w sprawie sporu zbiorowego, dotyczącego bazowych miesięcznych wynagrodzeń w roku 2016.

Drugim krokiem, którego związkowcy oczekują od zarządu, jest zaprezentowanie w obecności przedstawiciela Ministerstwa Energii zatwierdzonego przez radę nadzorczą Kompanii Węglowej planu techniczno-ekonomicznego na lata 2016-2017 oraz biznesplanu.

– Niezajęcie przez zarząd Kompanii Węglowej stanowiska (w tych sprawach – przyp. red.) może skutkować od 1 marca rozpoczęciem akcji protestacyjno-strajkowych, wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych – podkreślali w ubiegłym tygodniu reprezentanci strony społecznej.

Obecne negocjacyjne perturbacje w KW rozpoczęły się w połowie stycznia od próby ustalenia średniego wynagrodzenia w spółce w 2016 r. Związkowcy domagali się, aby zarząd zobowiązał się do utrzymania płac na poziomie z 2015 r. Taka deklaracja jednak nie padła. Jednocześnie 28 stycznia wypowiedziane zostało porozumienie z lipca 2015 r., dające załodze m.in. roczne gwarancje utrzymania poziomu wynagrodzeń po przekazaniu kopalń i zakładów KW do Polskiej Grupy Górniczej.

Krzysztof Sędzikowski, były prezes Kompanii Węglowej, wyjaśniał, że porozumienie uniemożliwia jakiekolwiek zmiany w systemach płacowych bez zgody wszystkich związków zawodowych. Tymczasem problemem górnictwa jest brak systemów motywacyjnych, które powodują, że podczas dekoniunktury płace spadają, a gdy jest lepiej – rosną. Taki mechanizm daje możliwość natychmiastowej reakcji i obniżenia kosztów stałych, gdy spadają ceny lub kuleje produkcja. Jego zdaniem termin obowiązywania porozumienia musiał upłynąć przed 1 maja 2016 r.

Inny pogląd na sprawę ma Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, uczestniczący w rozmowach.

– W związku z tym, że pracownicy KW nie są objęci zakładowym układem zbiorowym pracy, musieliśmy doprecyzować sprawę przejścia do nowego pracodawcy zgodnie z art. 23″ Kodeksu pracy. To normalna procedura w każdym przekształcanym przedsiębiorstwie, którego pracownicy przechodzą do nowego podmiotu – tłumaczył.

10 lutego pod naciskiem strony społecznej zarząd KW wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. Nierozwiązany został jednak problem poziomu wynagrodzeń w 2016 r. Strona społeczna nalegała, aby tzw. średniówki pozostały na wysokości z ub.r.

Wobec niespełnienia tego postulatu przez zarząd związkowcy wszczęli spór zbiorowy. 23 lutego strona społeczna KW, a dokładniej jej reprezentacja w radzie pracowników, napisała list do premier Beaty Szydło, w którym stwierdza, że zarząd poprzez wypłatę 14. pensji w ratach bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi złamał prawo.

„Jako przedstawiciele pracowników Kompanii Węglowej apelujemy o osobiste zainteresowanie się procesem tworzenia nowej grupy węglowej PGG. Jest to obecnie najważniejsze przedsięwzięcie, od powodzenia którego zależy funkcjonowanie całego regionu oraz setek tysięcy pracownikówˮ – napisali członkowie rady.

24 lutego, w dzień po wysłaniu listu do pani premier, w Kompanii Węglowej w obecności ministra Krzysztofa Tchórzewskiego miały się odbyć rozmowy zarządu ze związkami. Spotkanie zostało jednak odwołane. Prezes Krzysztof Sędzikowski także.

Warsaw

Banner 468 x 60 px