Log In

Fundusz inwestycyjny chce przejąć Energię dla Firm

Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w złożył w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta wniosek w sprawie przejęcia kontroli na spółką Energia dla Firm.
Jak czytamy we wniosku, Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („PFE FIZAN”) zamierza dokonać koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką Energia dla Firm w drodze nabycia 100 proc. jej akcji. Oznacza to przejęcie samej spółki wraz jej spółkami zależnymi: Centrum Usług Wspólnych – Energia i Gaz Krajowe Centrum Audytów Energetycznych i SunWind.

PFE FIZAN jest funduszem inwestycyjnym należącym do Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych siedzibą w Warszawie. Jego działalność obejmuje lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego i niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Energia dla Firm i jej spółki zależne prowadzą działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym, głównie na rzecz klientów biznesowych, a także świadczą usługi w zakresie przygotowywania kompleksowych audytów i projektów optymalizacyjnych w sektorze energetycznym. Według informacji spółki z jej usług skorzystało 40 tys. klientów, a przychody za ubiegły rok wyniosły 300 mln zł.

Warsaw

Banner 468 x 60 px