Log In

Inwestować w Polską grupę górniczą

1 maja ma powstać, według zapowiedzi, Ministerstwa Enregii nowy podmiot na mapie gospodarczej kraju: Polska Grupa Górnicza. By tak się stało spółka musi mieć 2,2 mld zł kapitału inwestycyjnego. Półtora miliarda mogłyby wnieść Energa, PGNiG Termika i Polska Grupa Energetyczna. Co to za spółki?

Łączy je to, że Skarb Państwa ma w nich większościowy udział, zapewniające mu tzw. władztwo korporacyjne. Drugim łącznikiem jest branża, w której działają: szeroko pojęta energetyka. Przybliżmy pierwszego (w kolejności alfabetycznej) potencjalnego współtwórcę Polskiej Grupy Górniczej.

Energa
Kojarzy się nieodparcie z „energiąˮ, choć znacznie inaczej się odmienia ( przyglądam się nie Energi, lecz Enerdze – to tak na marginesie zasadniczego wątku). Grupa Kapitałowa Energa jest w kraju trzecim co do wielkości operatorem energetycznym. Ma 17- procentowy udział w rynku wynikający z tego, że dostarcza prąd do ok. 2,7 mln odbiorców.

Z raportu finansowego Energi za rok 2015 wynika, że:

„W Segmencie Dystrybucji Energa wypracowała bardzo dobre rezultaty. EBITDA była o 10 proc. wyższa niż w 2014 r. i ukształtowała się na poziomie 1,7 mld zł. Przychody po wzroście o 6 proc. wyniosły 4,3 mld zł (…). Wyniki Segmentu Wytwarzanie znalazły się pod wpływem czynników rynkowych. EBITDA w tym obszarze wyniosła 375 mln zł wobec 698 mln zł w 2014 r. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,4 mld zł wobec 1,8 mld zł w poprzednim roku (…). Grupa poprawiła swoją efektywność w Segmencie Sprzedaży. Przy przychodach w wysokości 5,7 mld zł, utrzymanych na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, EBITDA wzrosła o 31 proc. do 172 mln złˮ.

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa (siedziba centrali mieści się w Gdańsku) na koniec 2015 r. wyniosła 1,4 GWe, z czego 41 proc. pochodzi ze źródeł odnawialne. Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 5,1 TWh energii wyprodukowanej w poprzednim roku. Grupa zatrudnia ok. 11 tys. pracowników.

PGNiG Termika
Jak sama nazwa wskazuje wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Nafty i Gazu. Termika ogrzewa Warszawę i Pruszków. Zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej. Spółka dysponuje 4,8 GW mocy cieplnej oraz 1 GW mocy elektrycznej, osiąganych w źródłach wytwórczych.

Głównym odbiorcą ciepła sprzedawanego przez PGNiG Termika była spółka Dalkia Warszawa SA (dawniej Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA). Do Termiki należy największa w Europie elektrociepłownia – warszawska EC Siekierki. Pracuje ona na śląskim węglu. W sumie rocznie Termika zużywa do produkcji ok. 2 mln t węgla kamiennego.

Spółka zatrudnia ok. tysiąca pracowników. GK PGNiG rok 2015 zakończyła na plusie i jak podała na koniec 2015 r. „dysponowała kwotą 6,2 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentówˮ.

PGE
Skrót od nazwy: Polska Grupa Energetyczna. Potężny gracz na rynku krajowym rynku energetycznym. „Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientówˮ – pisze o sobie na swojej stronie internetowej.

PGE to (między innymi) dwie elektrownie spalające węgiel brunatny (w 2015 r. prawie 50 mln t) – Bełchatów i Turów, wchodzące w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Łączna moc zainstalowana w GK PGE wynosi (dane z 2015 r.) 12,77 GW. Do odbiorców końcowych sprzedano 39 TWh energii. Grupa wyprodukowała 55,58 TWh energii elektrycznej. W sumie dostarcza energię do 5,26 mln odbiorców.

To jednak nie węgiel brunatny jest głównym nośnikiem energii pierwotnej. On ma 36,83 proc. udziału, podczas gdy węgiel kamienny notuje prawie 54-procentowy udział w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii w 2015 r.

W raporcie finansowym za rok 2015 podano:

„W ubiegłym roku Grupa PGE funkcjonowała na zmieniającym się rynku, który nie przestanie stawiać wyzwań firmom energetycznym również w kolejnych okresach. Pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, czyli perspektyw na rynku uprawnień do emisji CO2, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł, doprowadziły do odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych o niemal 9 mld zł, głównie w segmencie energetyki konwencjonalnej (…).

Polska Grupa Energetyczna zatrudnia ok. 41 tys. pracowników.

***
Przypomnijmy: Spółki Energa, PGE i PGNiG Termika złożyły we wtorek (15 marca) niewiążące oferty warunkowe dotyczące zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą. Energa gotowa jest przekazać do 600 mln zł, PGNiG Termika do 400 mln zł i PGE – do 500 mln zł.

Warsaw

Banner 468 x 60 px