Log In

Nowa linia zwiększy bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji szczecińskiej

Enea Operator załączyła nową, dwutorową linię wysokiego napięcia. Inwestycja pozwoliła zmienić konfigurację zasilania aglomeracji szczecińskiej z Elektrowni Dolna Odra. Linia 110kV relacji Dolna Odra – Chlebowo w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W ramach inwestycji wybudowano 17 km dwutorowej linii o przekroju przewodów roboczych 240 mm2 dostosowanych do temperatury pracy 80°C. Nowa inwestycja pozwoliła zmienić konfigurację linii zasilających aglomerację szczecińską, zwiększając liczbę linii 110kV od strony Elektrowni Dolna Odra z jednej (Dolna Odra – Gryfino – Dąbie), do trzech: Dolna Odra – Gryfino – Żydowce; Dolna Odra – Dąbie; Dolna Odra – Morzyczyn – Dąbie.

– Dzięki jednemu, 17 kilometrowemu odcinkowi linii wysokiego napięcia, zyskaliśmy de facto trzy dodatkowe linie zasilające aglomerację szczecińską. Dzięki temu, chyba śmiało mogę użyć takiego stwierdzenia, dziś Szczecin jest jednym z najbezpieczniejszych pod względem energetycznym miast w Polsce – podkreślił Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Konieczność budowy linii wysokiego napięcia w tej lokalizacji wskazano już w koncepcji rozwoju sieci 110kV z 1997 roku. Trzy lata później zawarta została umowa na prace projektowe, które zostały zwieńczone uruchomieniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gryfino, uwzgledniających trasę tej linii. Ze względu na trudności w uzyskaniu prawa drogi, prace projektowe przerwano.

Po awarii energetycznej, która miała miejsce w 2008 roku, konieczność budowy tej linii została wskazana po raz drugi. Tym razem w specjalnym Raporcie Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej, powołanego przez wojewodę zachodniopomorskiego. Zalecenia raportu potwierdziły zasadność budowy linii.

Umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie „pod klucz” zawarto w kwietniu 2009 roku. Niestety ze względu na złożoność spraw formalno-prawnych i problemy z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na jej budowę, inwestycję zakończono w tym roku.

Wykonawcą kontraktu obejmującego zarówno wykonanie projektu, jak i prac budowlanych była firma ELTEL Networks Energetyka. Jego wartość to 14 mln zł.

– Od 2008 roku zainwestowaliśmy w rozbudowę i modernizację sieci w oddziale szczecińskim 1,4 mld zł. Jesteśmy jednym z największych inwestorów w regionie. Co więcej, jesteśmy inwestorem, który tutaj na tym terenie zostanie, a nie zmieni miejsca inwestycji ze względu na warunki ekonomiczne – powiedział Michał Jarczyński, prezes Enei Operator.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Gryfino planem zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska dotyczących m.in. emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i na obszarach chronionych Natura 2000. Realizując inwestycję uwzględniono proporcję pomiędzy interesem społecznym, w postaci niezawodności zasilania Odbiorców, a ochroną środowiska naturalnego i interesami właścicieli nieruchomości.

Warsaw

Banner 468 x 60 px