Log In

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TGE S.A.

W dniu 23 marca 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako jedyny akcjonariusz Spółki dokonała zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano: Panią Iwonę Edris, Pana Jana Chadama, Pana Grzegorza Krystka, Pana Jerzego Kurellę.

W skład Rady Nadzorczej powołano: panią prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, Pana Jana Koleśnika, Pana Tomasza Poznańskiego, Pana Aleksandra Zawiszę, Pana Michała Kota.

Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący: Pani Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Pan Grzegorz Zawada – Wiceprzewodniczący RN, Pan Marek Wodnicki – Sekretarz RN, Pan Jan Koleśnik, Pan Tomasz Poznański, Pan Aleksander Zawisza, Pan Michał Kot.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px