Log In

Bogdanka nie będzie lekarstwem na KHW

Trzy pytania do GRZEGORZA TOBISZOWSKIEGO, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii.

Opinia publiczna została zaskoczona informacją, iż w Ministerstwie Energii rozważany jest wariant włączenia Bogdanki do Katowickiego Holdingu Węglowego.
Nikt takiego wariantu nie rozpatruje w Ministerstwie Energii! Niestety, moja wypowiedź dla miesięcznika Solidarność Górnicza została wyjęta z szerszego kontekstu, stąd to przekłamanie.
Prawdą jest, że warianty zaangażowania kapitałowego Enei oraz Węglokoksu w nowym podmiocie analizują zarządy zainteresowanych spółek.
Projekt Polski Holding Węglowy, tak umownie jest on nazwany, zakłada integrację Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu Kraj.
Z tego co wiem, spółki nie wykluczają, że grupa ta mogłaby zostać poszerzona o aktywa węglowe Bogdanki kontrolowanej przez koncern Enea. Podkreślić jednak należy, że Bogdanka w tym projekcie zachowałaby swoją podmiotowość i autonomiczność wynikającą z tego, że jest nadal spółką giełdową. Oznacza to, że Bogdanka nie będzie płacić za restrukturyzację śląskich kopalń.
Jeśli w ramach Polskiego Holdingu Węglowego miałoby nastąpić połączenie spółek, to dotyczyć będzie ono tylko Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Podmioty te działają na wspólnym rynku węgla, głównie dla odbiorców indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych spoza energetyki zawodowej. I na tym polu powinny skoncentrować swoją działalność.
Bogdanka ma zupełnie inną specyfikę – jest dostawcą węgla głównie dla energetyki zawodowej. Dlatego uważam, że łączenie organizacyjne i funkcjonalne Bogdanki ze śląskimi kopalniami jest niepotrzebne. Spółka ta może natomiast odnieść inne korzyści ze wspólnego funkcjonowania w dużej grupie producenckiej, a przede wszystkim sprzedażowej. Myślę, że w przyszłości wskazane byłoby szukanie synergii pomiędzy spółkami Polskiego Holdingu Węglowego…

…a nie szukanie w bogatej Bogdance pieniędzy dla śląskich kopalń?
Nie. Katowicki Holding Węglowy wsparty środkami od inwestorów musi przejść własny program restrukturyzacyjny. Jak już powiedziałem, Bogdanka nie będzie zaangażowana w finansowanie działań restrukturyzacyjnych KHW. Jestem przeciwnikiem takich rozwiązań.
Opracowywane aktualnie przez spółki analizy i symulacje wskazują, iż muszą one wypracować własny poniekąd unikatowy model funkcjonowania w ramach większej grupy tak, aby docelowo dzielić się swoim khow how z pozostałymi członkami dla osiągania wspólnych korzyści biznesowych. Jeszcze raz podkreślam, Bogdanka w tym projekcie zachowuje swoją podmiotowość i autonomiczność wynikającą z tego, że jest nadal spółką giełdową i nie będzie płacić za restrukturyzację śląskich kopalń.
Uważam, że poszukiwanie synergii to możliwość współpracy zwłaszcza w obszarze handlowym. Tworzenie wspólnej oferty sprzedażowej będzie zapewne korzystne dla wszystkich podmiotów grupy.

Czy realizacja tego projektu jest przesądzona?
Nie, w tej chwili są to jedynie koncepcje analizowane przez zainteresowane spółki. Jeszcze raz podkreślam, iż obecnie w Ministerstwie Energii nie prowadzimy żadnych prac nad tego typu połączeniem!
Chcemy bowiem, by projekt Polskiego Holdingu Węglowego zyskał aprobatę nie tylko inwestorów, ale także przedstawicieli pracowników zainteresowanych spółek oraz mniejszościowych akcjonariuszy LW Bogdanka SA. Mam świadomość złożoności tego projektu, ale – spoglądając na rynek węgla kamiennego w Polsce i jego przyszłość – uważam, że wspólne przedsięwzięcia górniczo-energetyczne mają swoje uzasadnienie ekonomiczne. Rozmowy jednak trwają, więc nic nie jest jeszcze przesądzone.

Warsaw

Banner 468 x 60 px