Log In

Wiceminister Kurtyka na polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych

Współpraca Polski i Czech w zakresie bezpieczeństwa energetycznego to jeden z głównych tematów IV Polsko-Czeskich Konsultacji Gospodarczych, w których udział wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka. Rozmowy odbyły się 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Wiceminister Kurtyka zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia współpracy polsko-czeskiej w sektorze gazu.– Jednym ze sposobów pozwalających zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne w regionie jest fizyczna integracja naszych rynków i solidarne dzielenie ryzyka – powiedział. – Z tego względu niezbędna jest dalsza intensywna praca polskich i czeskich operatorów gazowych – zaznaczył. W kontekście wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, w toku konsultacji uzgodniono, że dogodną platformą współpracy na forum europejskim będzie Grupa Wyszehradzka, w której Polska od lipca br. przejmie od Republiki Czeskiej Prezydencję.

Przedmiotem konsultacji polsko-czeskich były ponadto kwestie wspólnych wyzwań związanych z restrukturyzacją sektora węgla kamiennego i brunatnego, a także możliwości rozwoju energetyki jądrowej w świetle aktualnych tendencji kształtujących się na globalnym rynku energetycznym.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px