Log In

Spada liczba zmian sprzedawcy energii

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w lutym 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 970 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 995 takich zmian.

Liczba odbiorców z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lutego 2016 r. zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 5,8%, natomiast liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 3,8%.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px