Log In

Minister Tchórzewski na II Kongresie Elektryki Polskiej

Perspektywy rozwoju energetyki to główny temat debaty podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej, w której udział wziął minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wydarzenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Minister Tchórzewski podkreślił konieczność opracowania strategii dla energetyki w horyzoncie długofalowym, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość zasobów naturalnych kraju. – Rolę sektora energetyki węglowej w Polsce trzeba postrzegać jako szansę dla naszego kraju na odegranie roli europejskiego lidera w zakresie rozwoju czystych technologii węglowych – zaznaczył. – Powinniśmy również dążyć do zmniejszenia energochłonności naszego PKB. Wzrost efektywności energetycznej poprawia konkurencyjność gospodarki i zmniejsza emisję szkodliwych substancji do otoczenia – dodał.

Szef resortu energii zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby proces produkcji energii w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczał środowisko naturalne. – Konstruując nasz miks energetyczny będziemy mieli na uwadze m.in. bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwie najwyższy stopień wykorzystania krajowych zasobów energetycznych – powiedział.

20160411_MKT3

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px