Log In

Minister Tchórzewski na Ogólnopolskim Szczycie Energetyczno-Gospodarczym w Gdańsku

Długofalowa polityka energetyczna państwa powinna uwzględniać wykorzystanie krajowych surowców –  powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas inauguracji IV Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego w Gdańsku, 20 kwietnia 2016 r.

– Długofalowa polityka energetyczna państwa powinna uwzględniać wykorzystanie krajowych surowców –  powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas inauguracji IV Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego w Gdańsku, 20 kwietnia 2016 r.
Minister podkreślił, że resort energii będzie dążył do ukształtowania wzajemnych relacji pomiędzy energetyką a gospodarka w taki sposób, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki. – Sektor energetyczny posiada duży potencjał oddziaływania na inne dziedziny. Dobrym przykładem może być perspektywa integracji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem potencjału technologii ICT – dodał.
Zwrócił również uwagę na kwestie innowacyjności w sektorze energetycznym. – Myślę, że powinna się ona przejawiać w szczególności otwartością na dywersyfikację technologiczną oraz dążeniem do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne – podkreślił. Przestrzeń dla tego typu działań może stanowić upowszechnianie alternatywnych zastosowań paliwa węglowego oraz technologii czystego węgla, a w szczególności uruchamianie instalacji służących zgazowaniu tego paliwa.
Minister Tchórzewski poinformował, że w Ministerstwie Energii prowadzone są prace nad długofalową perspektywą rozwoju polskiego sektora energetycznego. – Podstawą pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej ze źródeł krajowych, opartych w pierwszej kolejności o surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel – podkreślił.
Podczas konferencji Minister Energii został uhonorowany nagrodą „Bursztyn Polskiej Energetyki 2016” za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Minister podkreślił, że resort energii będzie dążył do ukształtowania wzajemnych relacji pomiędzy energetyką a gospodarką w taki sposób, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki. – Sektor energetyczny posiada duży potencjał oddziaływania na inne dziedziny. Dobrym przykładem może być perspektywa integracji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem potencjału technologii ICT – dodał.

Zwrócił również uwagę na kwestie innowacyjności w sektorze energetycznym. – Myślę, że powinna się ona przejawiać w szczególności otwartością na dywersyfikację technologiczną oraz dążeniem do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne – podkreślił. Przestrzeń dla tego typu działań może stanowić upowszechnianie alternatywnych zastosowań paliwa węglowego oraz technologii czystego węgla, a w szczególności uruchamianie instalacji służących zgazowaniu tego paliwa.

Minister Tchórzewski poinformował, że w Ministerstwie Energii prowadzone są prace nad długofalową perspektywą rozwoju polskiego sektora energetycznego. – Podstawą pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej ze źródeł krajowych, opartych w pierwszej kolejności o surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel – podkreślił.

Podczas konferencji Minister Energii został uhonorowany nagrodą „Bursztyn Polskiej Energetyki 2016” za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

źródło: Ministerstwo Energii

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px