Log In

Wicepremier Morawiecki o budowie gospodarki opartej na wiedzy

20 kwietnia 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkali się z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji, środowiskiem akademickim i mieszkańcami Krakowa. Wizyta była okazją analizy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i rozmowy o jego potencjale i efektach w kontekście regionu małopolskiego.

Rozwój firm, ich innowacyjności i produktywności oraz ekspansja zagraniczna były tematem spotkania z zarządem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firmami z regionu małopolskiego. Jak zaznaczył wicepremier, rząd koncentruje się na wsparciu wzmacniającym współpracę biznesu z nauką, prowadzącą do komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych i zastosowania ich w praktyce gospodarczej.

Wiedza i innowacyjność to wartość dodana decydująca o konkurencyjności gospodarki. Ich efektywne wykorzystanie przekłada się na lepsze rezultaty produkcji, wyższe marże, co oznacza lepszą rentowność firm i co za tym idzie wyższe płace– mówił.

Podkreślał, że sektor MŚP potrzebuje konkretnego wsparcia na rynkach zagranicznych, które jednak nie obędzie się bez oddolnej inicjatywy, kreatywności.

To zdecyduje, czy nasi przedsiębiorcy mający do dyspozycji granty i dotacje, ale też odpowiednie regulacje, będą w stanie podbijać nowe rynki– zaznaczył szef resortu rozwoju.

Przypomniał, że ważnym instrumentem wspierającym zarówno firmy, jak i samorządy będzie Polski Fundusz Rozwoju.

Jego działalność ma m.in. na celu wzmocnienie potencjału inwestycyjnego poprzez większe możliwości pozyskania dodatkowych środków z rynków finansowych, zarówno krajowego, jak i zagranicznych– wyjaśnił.

Spotkanie z zarządem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firmami z regionu małopolskiego
Źródło: SSE Kraków

Ponadto podczas wizyty w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie (inwestycja współfinansowana z Programu Innowacyjna Gospodarka w kwocie blisko 170 mln zł) wicepremier Morawiecki omówił założenia Planu w kontekście strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pobyt w Krakowie zakończył się spotkaniem z mieszkańcami miasta i prezentacją projektu dotyczącego zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie. W ramach programu Nowa Huta Przyszłości (NHP) planowane jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni blisko 230 ha, w skład której wejdzie centrum logistyczne, park naukowo-technologiczny i centrum kulturalne.

źródło: Ministerstwo Rozwoju

Warsaw

Banner 468 x 60 px