Log In

Premier Beata Szydło podpisała porozumienie klimatyczne

Ponad 160 krajów, w tym Polska, podpisało w piątek w Nowym Jorku globalne porozumienie klimatyczne, wynegocjowane w Paryżu pod koniec 2015 roku. W siedzibie ONZ w obecności sekretarza generalnego Ban Ki-moon zebrało się około 60 szefów państw i rządów. Polskiej delegacji przewodniczyła premier Beata Szydło.

Porozumienie Paryskie to efekt globalnego szczytu klimatycznego COP21, który odbył się w grudniu 2015 r. w Paryżu. Polskiej delegacji udało się przeforsować swoje najważniejsze postulaty, a na dodatek stały się one jednymi z głównych punktów porozumienia klimatycznego wieńczącego szczyt. To jest dobre porozumienie dla Polski. Znalazły się w nim wszystkie postulaty, na których nam zależało. Przede wszystkim to, że specyfika gospodarek narodowych będzie ciągle brana pod uwagę – powiedziała premier Beata Szydło dziennikarzom przed podpisaniem porozumienia.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że to dopiero pierwszy etap, bowiem wszystkie państwa muszą porozumienie ratyfikować. Po podpisaniu trzeba wprowadzić te zapisy w życie. Tu jest jeszcze ważna kwestia, o której nie możemy zapominać, jeżeli chodzi o Polskę: kwestia lasów. To jest porozumienie, które spełnia nasze oczekiwania – dodała.

Premier podkreślała, że rola Polski przy przygotowywaniu tych zapisów jest ogromna. Możemy dzisiaj powiedzieć, że wracamy do polityki klimatycznej, która z jednej strony ma chronić klimat, bo na tym wszystkim zależy i zdajemy sobie sprawę z tych wyzwań, a z drugiej strony jest to polityka bardzo rozsądna, która dla Polski jest gwarancją tego, że nie będziemy mieli w tej chwili dylematów, czy wdrażać politykę klimatyczną, która uderza w naszą gospodarkę – podkreśliła.

ptr_3385

Ochrona klimatu z uwzględnieniem specyfiki gospodarki Polski

Premier Szydło zaznaczyła, że zgoda na zachowanie specyfiki gospodarek narodowych nie oznacza, że Polska nie będzie zobowiązana do wprowadzania nowoczesnych technologii. Zobowiązujemy się do tego, żeby chronić klimat, żeby prowadzić politykę rozsądną, racjonalną, ale my mówimy, że polityka klimatyczna ma być polityką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych państw – mówiła szefowa rządu. Będziemy na pewno promowali te wszystkie działania, które chronią klimat, przy zachowaniu specyfiki naszych gospodarek. Jeżeli mówimy o przemyśle wydobywczym, górnictwie, które budzi zawsze tutaj emocje, mówimy: tak chcemy rozwijać górnictwo w oparciu o nowoczesne technologie – powiedziała premier Beata Szydło.

Po podpisaniu porozumienia premier spotkała się z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-Moonem.

Sukces negocjacyjny Polski podczas globalnego szczytu klimatycznego COP21

W grudniu 2015 r. na COP21 w Paryżu Polska wywarła duży wpływ na kształt nowego globalnego porozumienia klimatycznego. Jest ono ambitne, sprawiedliwe oraz uwzględnia najważniejsze interesy Polski. Porozumienie, uwzględniając postulaty delegacji polskiego rządu, nie oznacza eliminacji paliw kopalnych, ale rozwój nowych, niskoemisyjnych technologii oraz realizację potencjału w zakresie pochłaniania emisji dwutlenku węgla m.in. poprzez liczne w Polsce lasy. Co ważne, państwa – strony porozumienia będą mogły realizować działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy poszanowaniu swojej specyfiki społeczno-gospodarczej. Polską specyfiką jest węgiel kamienny. Globalny zasięg tego porozumienia (w odróżnieniu od Protokołu z Kioto) zapewnia, że działania redukujące emisje nie będą jednostronne – oprócz Unii Europejskiej porozumienie obejmuje także inne najważniejsze światowe gospodarki, takie jak USA, czy Chiny, co zapewnia ochronę polskiej gospodarki przed utratą konkurencyjności na światowym rynku.

Porozumienie nie rodzi także dla Polski zobowiązań finansowych związanych z pomaganiem innym krajom w walce ze zmianami klimatu. Nasza działalność w tym zakresie będzie dobrowolna. Podczas paryskiej konferencji COP21 premier Beata Szydło zadeklarowała, że będziemy uczestniczyć w tzw. zielonym funduszu klimatycznym wpłacając na ten cel 8 mln dolarów do 2020 r. Polska prezentuje się w ten sposób jako partner odpowiedzialny i wiarygodny.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px