Log In

PGE podała szacunki wyników za pierwszy kwartał

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podał szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 oraz informacje o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. Wyniki, zwłaszcza na poziomie zysku netto, są zgodne z oczekiwaniami analityków.
.

Według wstępnych szacunków PGE skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) spółki za I kwartał 2016 roku wyniesie ok. 1,8 mld złotych, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 0,9 mld złotych.

Jak informuje spółka szacunek ten uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w I kwartale 2016 roku. Chodzi o przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) w wysokości ok. 278 mln złotych (w tym 148 milionów złotych z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych w sprawach dotyczących kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym) odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA.

PGE zastrzegła, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie

W I kwartale 2015 r. PGE miała 1,1 mld zł zysku netto i 2,2 mld zł EBITDA.

PAP nie publikował jeszcze konsensusu dla PGE na pierwszy kwartał, ale z zebranych do tej pory sześciu prognoz wynika, że przedstawione szacunki nie odbiegają od oczekiwań rynku.

Ankietowani przez PAP analitycy zakładali, że PGE w pierwszym kwartale miało 900 mln zł zysku netto i 1,87 mld zł EBITDA. Analitycy prognozowali też, że zysk operacyjny grupy PGE w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniesie 1,17 mld zł, a przychody 7,19 mld zł.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku PGE zapowiedziała na 11 maja 2016 roku.

Warsaw

Banner 468 x 60 px