Log In

Ostatnie formalności związane z tworzeniem PGG

Dwie umowy: inwestycyjna i obligacyjna, notarialne przeniesienie własności kopalń i zakładów, zarejestrowanie zmian w sądzie i wyłonienie zarządu Polskiej Grupy Górniczej – to ostatnie formalności, związane z tworzeniem tego podmiotu; ich finalizacja ma nastąpić do piątku (29 kwietnia).

Grupa, która przejmie majątek i ponad 32,5-tysięczną załogę Kompanii Węglowej, rozpocznie działalność 1 maja. Porozumienie w tej sprawie między górniczymi i energetycznymi spółkami, bankami i instytucjami finansowymi oraz stroną społeczną podpisano, w obecności premier Beaty Szydło, w miniony wtorek. Jednak by PGG w nowej formule stała się faktem, trzeba wypełnić formalności wynikające z przepisów.

– Czeka nas cały cykl czynności do wykonania () – w Warszawie podpisanie trudno wynegocjowanych dokumentów: umowy obligacyjnej i umowy inwestycyjnej, a w Katowicach – przeniesienie aktami notarialnymi całego majątku do Polskiej Grupy Górniczej – wyjaśnił prezes Kompanii Tomasz Rogala, wymieniany przez prasę jako pewny kandydat na prezesa PGG.

Formalnie PGG jest na razie spółką (jeszcze bez majątku produkcyjnego) należącą do katowickiego Węglokoksu – firmy zaangażowanej w restrukturyzację Kompanii zarówno jako inwestor, jak i w postaci uczestnika programu obligacji. W kwietniu rada PGG, na czele której stoi prezes Węglokoksu, ogłosiła konkurs na zarząd Grupy – rozmowy z kandydatami odbywają się od środy do piątku. Nieoficjalnie wiadomo, że do konkursu stanęli m.in. członkowie obecnego zarządu Kompanii.

Równolegle do wyłaniania zarządu PGG, zarząd Kompanii finalizuje pozostałe formalności. Umowa obligacyjna z bankami (na ponad 1 mld zł) oraz umowa z inwestorami (na ponad 2,4 mld zł, z czego ok. 1,8 mld zł w gotówce) mają być zwarte w czwartek po południu w Warszawie. Umożliwią one przekazanie środków na potrzeby kupującej kopalnie PGG.

Kolejną kluczową czynnością będą akty notarialne sprzedaży kopalń i zakładów Kompanii Węglowej na rzecz PGG i zarejestrowanie ich w sądach.

– Zaczynamy w piątek o godzinie 0.05. O trzeciej muszą być gotowe akty, żeby robić odpisy, a o siódmej kierowcy wyruszają do wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejestrowych, żeby wszystko się udało – tłumaczył prezes Rogala po podpisaniu wtorkowego porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności PGG.

Zgodnie z przepisami, akty notarialne muszą trafić do sądów właściwych dla siedzib poszczególnych kopalń w dniu sporządzenia i podpisania tych dokumentów, stąd taka rozpoczynająca się w nocy procedura. Po rejestracji sądowej największa górnicza spółka będzie już działać w nowej formule, pod nazwą PGG. Jej udziałowcami staną się inwestorzy – strony umowy inwestycyjnej. Zmiana szyldu na katowickiej siedzibie Kompanii, która stanie się siedzibą zarządu PGG, nastąpi w sobotę rano.

We wtorkowym porozumieniu inwestorzy zadeklarowali plan dokapitalizowania PGG na finalną kwotę 2 mld 417 mln zł, w tym PGE GiEK, Energa i PGNiG Termika po 500 mln zł, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw 300 mln zł, Towarzystwo Finansowe Silesia 400 mln zł, a Węglokoks 217 mln zł – łączne zaangażowanie Węglokoksu, wraz z wniesioną już kwotą 500 mln zł, sięgnie 717 mln zł. W całej puli 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostałe 617 mln zł to konwersja wierzytelności TF Silesia oraz Węglokoksu.

Banki (Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP) wraz z Węglokoksem w ramach refinansowania aktualnego programu obligacji KW zadeklarowały objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł, spłacanych w trzech transzach w latach 2019-2026.

Warsaw

Banner 468 x 60 px