Log In

Postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w EC Żerań w Warszawie”

29 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.30 otwarto oferty na „Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”.

Oferty złożyli Wykonawcy składający ofertę wspólnie:

 1. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
  Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.
  Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd.
  Cena oferty  brutto  1 890 196 744,77 zł
 2. General Electric International Inc.
  General Electric International S.A. Oddział w Polsce
  Budimex S.A.
  Tecnisas Reunidas S.A.
  TR inżynieria i Budownictwo Sp. z o.o.
  Cena oferty  brutto  1 895 115 167,97 zł  

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert.
Budżet inwestycji wynosi 1 600 000 000,00 zł brutto.
Budowa bloku gazowo–parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px