Log In

MSP: komentarz Dawida Jackiewicza, ministra Skarbu Państwa do raportu rocznego PZU

– Minister Skarbu Państwa informuje:

PZU jest największym i najbardziej rozpoznawalnym polskim ubezpieczycielem, zdolnym konsolidować wokół siebie działalność bliską ubezpieczeniowej, jaką jest zarządzanie funduszami czy inwestycje w sektor bankowy i medyczny. Uzyskana historycznie silna pozycja na rynku daje spółce naturalną przewagę nad konkurentami.

Uważam jednak, że przewaga ta nie jest dostatecznie przez PZU „konsumowana”, o czym świadczą pogarszające się wyniki i spadające wskaźniki rentowności kapitału własnego, przy jednoczesnym istotnym wzroście ponoszonych kosztów, które obciążają spółkę oraz jej inwestorów.

Przed nowym zarządem spółki stoją zadania poprawienia tych wskaźników, bezpiecznego budowania grupy oraz ograniczenia zbędnych wydatków.

Z zadowoleniem przyjmuję plan ograniczenia kosztów i poprawy rentowności, co jest odpowiedzią na oczekiwania głównego akcjonariusza. Liczę również, że nowa strategia spółki nakreśli drogę do osiągnięcia przez PZU pozycji silnego, europejskiego podmiotu z rynku ubezpieczeniowo-finansowego.

PZU powinno stać się realnym narzędziem polskiej polityki gospodarczej i bezpiecznie akumulować oszczędności Polaków. Pozyskany w ten sposób polski kapitał posłuży do finansowania rozwojowych i rentownych projektów.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px