Log In

Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Projekt, zgodnie z intencją wnioskodawców dotyczy wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmiany definicji instalacji OZE, wprowadzenia nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne.

Projekt ustawy

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px