Log In

Wiceministrowie Kurtyka i Piotrowski spotkali się z wiceminister energii i środowiska Szwecji

Perspektywy rozwoju bilateralnej współpracy energetycznej, w kontekście rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości funkcjonowania klastrów energetycznych a także wymiana doświadczeń m.in. w zakresie sektora odnawialnych źródeł energii to główne tematy spotkania wiceministra energii Michała Kurtyki z sekretarz stanu w szwedzkim Ministerstwie Energii i Środowiska Yvonne Ruwaida. Spotkanie w którym udział wziął również podsekretarz stanu w ME Andrzej Piotrowski odbyło się 9 maja 2016 w ME.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że jednym z kluczowych wyzwań przed jakimi stanie w najbliższej przyszłości sektor energii zarówno w Polsce, jak i całej UE jest wypracowanie zrównoważonych energetycznie, gospodarczo i środowiskowo modeli pozyskiwania energii. – Dlatego w Ministerstwie Energii uważnie śledzimy światowe trendy w energetyce i z uwagą przypatrujemy się doświadczeniom innych państw w tym również i Szwecji – powiedział. Dodał, że ME konsekwentnie działa zarówno na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii energetycznych jaki i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Podsekretarz stanu w ME podkreślił również, że osiągnięciu celów w tym obszarze służy m.in. wsparcie rozwoju klastrów energetycznych – Rozwój tego obszaru przyczyni się do tego, że energia generowana będzie przy wymiernym zaangażowaniu społeczności lokalnych, a jednocześnie powstaną nowe miejsca pracy. Duży potencjał tkwi również w niskoemisyjnym transporcie – ocenił.

Wiceminister Piotrowski poinformował, że od 24 marca 2016 r. w ME pracuje grupa robocza ds. mikroklastrów energetycznych. – Zależy nam na rozwoju tego obszaru ponieważ mikroklastry, poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki, mogą zapewniać zrównoważoną gospodarkę zasobami OZE oraz lokalną samowystarczalność energetyczną – podkreślił. – Bardzo chętnie poznamy dotychczasowe doświadczenia Szwecji w tym zakresie i chętnie podejmiemy bliższą współpracę – dodał.

W trakcie spotkania poruszono także m.in kwestię regulacji dotyczących wykorzystania biomasy w energetyce, w kontekście m.in. polityki UE. Dyskutowano także o przyszłości energetyki jądrowej w Polsce i Szwecji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px